Foto: Villaägarna

Snö på taket - så skottar du

1/3, 2018 kl. 12:05

Snö på taket kan bli ett problem om det kommer stora mängder. Tänk på att det är ett riskabelt arbete så det bästa är att anlita någon som är van med den typ av arbete! RUT-avdrag gör att det inte blir så dyrt! Det kan ändå vara värt pengarna med tanke på vad man kan råka ut för, till exempel om man ramlar av taket.

  • Foto: Torbjörn Edlund

Här är 10 punkter att tänka på när det gäller snö och takskottning.
1. Landet är indelat i olika snözoner där snömängderna räknas i söder från ca 100 kg/kvm till ca 550 kg/kvm i de snörikaste zonerna i Åre. Är husen byggda enligt i dag gällande byggregler ska taken tåla minst dessa tyngder. I Gästrikland gäller 250–300 kg/kvm, om du är osäker kolla med Villaägarnas Riksförbund.
På. Har du ett hus från 1970-talet, när byggreglerna inte lika stränga, får du räkna med att taket tål mindre laster. Snö har en densitet/tyngd på mellan 30–400 kg/kbm. Packad gammal snö kan väga 200–300 kg/kbm. 40-50cm packad snö innebär cirka 200kg/kvm.
2. Tecken på att snön på taket är för tung är när fönster och dörrar blir svåra att få upp och/eller att det smäller och knarrar i huset.
3. Snö och is orsakar kan orsaka andra problem:
Isen kan spränga sönder material vilket kan leda till vattenläckage.
En meter istapp kan väga upp till 20 kg och om den faller orsaka både allvarliga personskador och materiella skador.
4. Carport, altantak samt övriga tak med liten taklutning är extra känsliga för stora tyngder och kan i vissa fall behöva stöttas provisoriskt innan takskottning sker.
5. Försök att alltid vara två personer på taket samt en på marken, som kan varna om någon kan få snön på sig. Markera tydligt att takskottning pågår.
6. Använd livlina och riktig säkerhetssele. Följ Arbetsmiljöverkets rekommendationer för takskottning.
7. Börja skottningen uppe vid nock. Om snön släpper riskerar du kan du dras med och få den över dig. Skotta så att du undviker en ojämn fördelning av snölasten.
8. Det är lätt att skada underlag som papp, plåt och tegel. Lämna därför ett lager snö kvar på taket och använd en skyffel som inte är så vass av till exempel plast.
9. Se till att den nedskottade snön inte skadar eller orsakar för stor tyngd på exempelvis intilliggande tak, balkonger och lamparmaturer.
10. Behöver du hjälp med takskottningen? Anlita då professionella snöröjare. Takplåtslagerier är vanligtvis den yrkeskategori som utför arbetet. Förvissa dig om att firman har gällande ansvarsförsäkring för snöskottning, samt F-skatt.
Normalt timpris för snöröjning är 200-500 kr/timmen inklusive moms och före RUT-avdrag, som ger halva priset.
Om att man är medlem i Villaägarna får man tillgång till kostnadsfri rådgivning inom många olika områden? Ställ din fråga till experten!

Villaägarna Nedre Dalälven

Villaägarna Nedre Dalälven

Medlem sedan 2015-03-04

I mer än 60 år har Villaägarna på olika sätt arbetat för att hjälpa våra medlemmar i vardagen som husägare. Det tänker vi fortsätta med!
Att äga... Läs mer

Vad vill du läsa?

Publicera

Facebook

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Hjälp

Stäng