Richard Häll, VD och ägare, Precisallt Media
1. Hur ser ni på kilometerskatten?
- Ett fantastiskt konstigt förslag. Hur tänker politiker, och känner dom till förutsättningarna i norra Sverige? Med hänsyn till våra avstånd samt obefintliga alternativ till den tunga trafiken gör förslaget skrattretande.
2. Hur ser ni på arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år?
- En av de bättre åtgärderna som kommit de senaste åren. Det är inte bara hamburgerkedjorna som får fördelar med lägre skatt på arbete för ungdomar. Jag är övertygad om att en region som vår med hög ungdomsarbetslöshet har mycket att vinna på att öka fördelarna att få in den mer oerfarna ungdomsgruppen i arbetslivet och ge dom en chans att etablera sig till en aningen lägre kostnad för arbetsgivaren.
3. Vad är er uppfattning om RUT-avdragen?
- Jag ser många fördelar, men framförallt hoppas jag att vi svenskar skall börja se möjligheten att köpa tjänster i allmänhet som ett mer självklart alternativ än att göra allt själv. Med det kommer även hela samhället att må bättre, med lägre arbetslöshet och en chans för många yngre att få ett jobb.
4. Vad är er uppfattning om ROT-avdragen?
- Kanonbra!
5. Vad behöver göras för att förbättra företagsklimatet i Gästrikland?
- Aktivera den yngre generationen.
- Fler befintliga och etablerade företag borde höja siktet och jobba mot en större region, kanske inte nöja sig med vår stad, vårt län, vårt land, utan också se sig om utanför landets gränser. I detta arbete är jag övertygad om att kommunen skulle kunna vara en starkt positivt bidragande faktor genom att erbjuda kontaktvägar, utbildningar, lyhördhet och allmänt försöka vara en arena som gör att den enskilda företagarens risker minskar och med det motiverar och lockar fler att starta eget. Om vi i Gävleregionen skall öka vår välfärd kan vi inte enbart göra business lokalt, vi måste dra till oss mer business.
6. Vad tycker du att företagarna skall tänka på när de går till valurnorna den 19 september?
- Jag tror inte jag behöver uppmana någon företagare till sitt val. Dock vill jag gärna uppmana alla andra att förstå att om vi har en företagarfientlig regering så får vi självklart färre företag och med det färre jobb och utan tvivel en sämre välfärd. Företagande är inte ett särintresse, det är ett allmänintresse!