Bengt-Göran Wikström, Jonas Alm, Annika Janglund, Magnus Olander, Mats Sandfors, Ralph Brodin och Eva Lättman-Löfgren

Region Gävleborg bidrar till företagens energisparande

2/5, 2018 kl. 23:59

Det finns pengar att tjäna för företagare som är klimatsmarta, det finns exempel på att en investering på 4.500 kr lett till att företaget minskat energianvändningen med 30.000 kWh/år. Näringens Företagarförening ordnade den 26 april ett frukostmöte på restaurang Hos Eva dit man bjudit in Magnus Olander, Region Gävleborgs Ekocenter, för att informera om möjligheterna till att få bidrag för att genomföra en kartläggning av sin energianvändning.

  • Bengt-Göran Wikström hälsar välkommen
  • Magnus Olander
  • Eva Lättman-Löfgren

Bengt-Göran Wikström, ordförande i Berggrenska Gårdens Företagarförening, hälsade 25 gäster välkomna till mötet. Positivt för samarbetet är att lokalpolitiker tar sig tid att vara med på frukostmötena och idag var det Leena Bergander Wikström (C), Anders Fogéus (M), Jan Myléus (KD) och Peter Hansson (Mp) som bänkat sig bland gästerna. Praktiskt också eftersom flera frågor kunde besvaras direkt av politikerna.
Annika Janglund, Näringslivsutvecklare på Gävle kommun, informerade om att man i juni planerar Kick-Off för kommunens nya Näringslivsprogram, 12/6 i Gävle, 13/6 i Hamrånge/Bergby och 14/6 i Hedesunda.
Region Gävleborgs Energikontor
Magnus Olander berättade att Energikontoret är ett av 15 i Sverige och ersätter det tidigare Gävle-Dala Energikontor.
– Vi jobbar för ökad användning av förnybar energi och effektivare energianvändning, berättad Magnus. Vi riktar oss i första hand till små och medelstora företag med färre än 250 anställda, en årsomsättning som är högst 50 miljoner euro och med en balansomslutning som är maximalt 43 miljoner euro.
Energikontoret satsar på energi och klimat med hjälp av bland annat:
• Stöd för energikartläggning
• Stöd till studier för energieffektiva investeringar
Stöd för energikartläggning
– Det gäller att ha koll på energitjuvarna, sa Magnus Olander. Vi kan bevilja konsultstöd till kartläggning av energianvändningen på företaget.
Stödet ges enbart till företag som har en energianvändning på minst 300 MWh per år, vilket kan motsvara en ICA Nära eller ett verkstadsföretag med 4-5 anställda. Bidrag lämnas inte till koncerner, vilket innebär att enskilda ICA-handlare kan få det men inte Coop-butik eftersom den tillhör en koncern.
I Gävleborg är det många bostadsrättsföreningar som sökt stöd och fått det.
Ett företag som hyr lokal där energianvändningen ingår i hyran kan ibland ha svårt att motivera en energieffektivisering, eftersom deras energikostnad inte särredovisas. Men det gäller oftast företag som inte är energiintensiva. Fastighetsägare har mycket att vinna på energieffektivisering eftersom driftnettot blir högre och höjer värdet på fastigheten.
– Man kan få stöd för konsultkostnaden för energikartläggning, från max 20.000 kr för företag som förbrukar 300-499 MWh/år upp till 50.000 kr om man förbrukar 4.000 MWh eller mer per år, sa Magnus Olander. Och alla typer av energi räknas
Det är ofta kort återbetalningstid på de investeringar som görs för att minska energianvändningen. Några exempel:
1. Verkstadsföretag med tryckluftsnät: man upptäckte 11 läckor på nätet vid energikartläggningen.
Åtgärd: tätning av läckorna
Minskning av energianvändningen: 30.000 kWh/år
Investeringskostnad: 4.500 kr
2. Verkstadsföretag: befintlig styrning av ventilationen var ur funktion. Möjligheten att få igång styr- och reglerutrustningen utreddes.
Beräknad minskning av energianvändningen: 30.000 kWh/år
Investeringskostnad: 15.000 kr
3. Verkstadsföretag: energikartläggningen visade på ett flertal åtgärder som skulle kunna minska energianvändningen.
Beräknad minskning av energianvändningen: 700.000 kr/år
Investeringskostnad: 1.000.000 kr
4. Gränsfors Bruk (utanför Hudiksvall): energikartläggningen visade på ett flertal åtgärder som skulle kunna minska energianvändningen.
Minskning av energianvändningen från 2011 till 2016: 580.000 KWh
Investeringskostnad: ingen uppgift
Övrigt: de energisparande åtgärderna har också varit positiva på andra sätt: arbetsmiljön har blivit bättre, produktionsstoppen färre mm
– Energikartläggningarna ger resultat, i genomsnitt minskade energianvändningen med 10 procent i de företag som genomförde kartläggning 2010-2014 med stöd från Energimyndigheten, sa Magnus Olander. Den genomsnittliga återbetalningstiden för åtgärderna är knappt 4 år, men hälften av de genomförda åtgärderna har haft en återbetalningstid på endast ett år.
Totalt har 1.600 företag genomfört energikartläggning med stöd av Energimyndigheten.
Stöd till studier för energieffektiva investeringar
Småföretag kan få ekonomiskt stöd med högst 70 % av kostnaden och medelstora företag med högst 60 % av kostnaden. En analys eller studie inför energieffektiva investeringar kan utföras på egen hand eller med konsulthjälp.
Företagen kan få stöd till följande åtgärder:
• Bygga nytt och att få hjälp med de mest energieffektiva lösningarna
• Fördjupa sig i produktionsprocesser
• Visualisering av energiflöden i produktionen
- Om ni är intresserade, skriv ihop en A4 så kan vi sedan ta en diskussion med Energimyndigheten, sa Magnus Olander.
Exempel på miljöstudier som betalats ut till fastighetsverksamhet: studier för att investera i styr- och övervakningssystem för värme och ventilation. Stödet blev 70 procent av konsultkostnaden på 140.000 och besparingspotentialen var 340 MWh/år.
– Man kan få stöd för miljöstudier flera gånger, sa Magnus Olander. Tyvärr har inga företag i Gävleborg sökt stöd för miljöstudier, men jag hoppas att vi kan nå fler företag genom att vara ute och besöka företagarna och då är ju företagarföreningarna en fantastisk möjlighet för oss.
Mats Sandfors, som arbetar med energi- och klimatrådgivning på Gävle kommun, var också med på mötet.
Så bäste företagare, kontakta Magnus Olander snarast, det finns ju pengar att tjäna genom miljöförbättringar och inte minst effektivare produktion!
Nästa företagarfrukost Hos Eva blir den 31 maj. Program meddelas senare när inbjudan skickas ut.

Text och foto: Torbjörn Edlund
Bilder: Region Gävleborg

Ralph Brodin

Ralph Brodin

Brynäs Företagarförening

Från Gävle, Gästrikland

Medlem sedan 2016-08-25

Brynäs Företagarförening
Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen, genom att:
• Etablera ett fungerande system fö... Läs mer

Vad vill du läsa?

Publicera

Facebook

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Hjälp

Stäng