Nordens största växthus kan byggas i Gävle

Nordens största växthus kan byggas i Gävle

6/4, 2018 kl. 14:53

Alla förutsättningar finns för att etablera Nordens största växthus i Gävle. Vi skulle kunna bli en föregångare på självförsörjning.

Frukt och grönsaker odlas normalt sett på sommaren men i växthuset skulle de kunna odlas året om. Det skulle vara öppet för besökare som kunde handla och fika. Vintertid kunde de njuta av kommunens 50-åriga fuchsior och kanske titta på fiskar i en fiskodling. Fiskarnas bajs skulle ingå i kretsloppet vilket en forskare kunde berätta mer om. Möjligheterna är många.

Det så kallade växthusprojektet handlar om 20 hektar växthus, alltså lika stort som 40 fotbollsplaner. Det handlar också om att vi ökar självförsörjandegraden på frukt och grönsaker. Det handlar lika mycket om arbetstillfällen, forskning och samhällsekonomi. Och allt är klimatsmart.

Sverige har ingen lagrad mat. I Sverige skulle maten räcka i en vecka om all elektricitet slås ut eller om vi dras in i ett krig. Vi har inga lager av mat och behöver bli mer självförsörjande. Tittar man till exempel på tomater så äter vi i Sverige ca 104 000 ton per år men 80 procent av dem kommer från utlandet. Men vi kan odla dem, året runt, i en anläggning som till 100 procent är ett hållbart kretslopp.

Växthusprojektet handlar visserligen om odling och hållbarhet men det handlar kanske mest om människor. En socioekonomisk analys har gjorts som visar att en arbetslös kostar samhället 600.000 kronor per år. Varje person vi får ut i arbete blir en vinst. Men det är inte bara arbetet som betyder något. Det ger också hopp och stolthet, mindre vårdkostnader, skatteintäkter med mera.
Projektgruppen räknar med att växthuset skulle ge cirka 200 arbetstillfällen. Då handlar det om allt från enkla jobb till expertis.

Gävle Energi har det mesta som behövs för att kunna bygga nordens största växthus. Mark, värme, kyla, elnät, fiber, koldioxid samt vatten och avlopp måste till för etableringen. Gävle Energi har värme, kyla, elnät och fiber. Projektgruppen har också hittat 60 hektar mark i Gävleområdet som ligger strategiskt. En utredning om markberedningen pågår.

För att få 100 procent hållbart kretslopp behövs bland annat koldioxid. Det finns hos Gästrike Ekogas där även växtavfallet kan tas tillvara. Gävle Energi kommer inte att bygga växthuset men kommer att bereda förutsättningar för bl.a. el, fiber och kyla. Den stora fördelen i projektet är att det finns lågvärdig energi hos BillerudKorsnäs som det idag inte finns någon avsättning för. Gävle Energi och BillerudKorsnäs har samarbetat länge gällande tillvaratagande av restenergi, och nu finns det möjlighet att utöka det samarbetet.
I början av november ska projektgruppen avlägga sin rapport.

Gävleenergi

Gävleenergi

Medlem sedan 2018-04-06

Vad vill du läsa?

Publicera

Facebook

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Hjälp

Stäng