Som en del av arbetet med att förverkliga målen bjuder Gävle kommun in Gävleföretagare till frukostmöten för att informera om aktuella saker men också för att bygga broar och nätverk.
Den 4 november hölls ett av frukostmötena på Söders Källa och moderator var Cecilia Adolfsson, näringslivsutvecklare på Näringslivsenheten, Gävle kommun.

Mötet inleddes av kommunalrådet Jörgen Edsvik, som delade ut priset ”Bra gjort för Gävle” till Fredrik Söderberg och Jonas Andersson, Pronordic i Uppsala, för att de ”drivs av att bygga livskvalitet åt andra” på det område vid Muréngatan som börjat bebyggas med bostäder, bland annat trygghetsboendet brf Takterrassen. Både Fredrik och Jonas kommer ursprungligen från Östervåla och de ser Gävle som ett ställe där det är bra att bygga.

Magnus Kangas, fabriksdirektör på BillerudKorsnäs i Gävle, berättade om hur man arbetar med att utveckla verksamheten och om miljöarbetet. Företaget har 25 procent av världsmarknaden för vätskekartong och produktionen motsvarar 200 miljoner ”tetraburkar” per dag!
– Vi utmanar PET-flaskan, som vi idag ser som vår svåraste konkurrent, sa Magnus Kangas.
Företaget har de senaste åren investerat 2 miljoner kronor – per dag – för att minska miljöpåverkan. Och man planerar i nuläget för investeringar för 6 miljarder!
– Förnyelsebart bränsle svarar idag för 98,6 % av vår energiförbrukning, borträknat transporter, sa Magnus Kangas. Vi minskar också förbrukningen av vatten både genom att göra tillverkningen mer sluten och genom att byta ut reningsanläggningarna. – Vi behöver anställa cirka 25 personer per år för att ersätta pensionsavgångar och vi vill få in rätt folk för att kunna implementera LEAN, sa Magnus Kangas. Jag är ingen förvaltare, jag vill bygga en bra scen för våra medarbetare så att de kan få till en väldigt bra show!

Annika Janglund berättade om Gävle kommuns Företagsservice, som sköter samordningen när företagare behöver kontakt med flera av kommunens aktörer. Till exempel när krögare, som ska bygga nytt, och som behöver information från Räddningstjänst i brandskyddsfrågor, Bygg & Miljö för livsmedelshantering och bygglov, Gävle Energi för elförsörjning etc.

Lotta Petterson, regionchef för Svenskt Näringsliv, berättade om den årliga enkät de genomför för att mäta företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I årets mätning hamnade Gävle på plats 239, något sämre än förra året. 2/3-delar av enkätsvaren kommer från egna medlemmar och resten från de som inte är med. Bland de mest utmärkande synpunkterna var brist på dialog, attitydproblem och upphandling. Lotta Petterson efterlyste en handlingsplan för förbättringar samt bättre kommunikation .
– Vi måste se lösningar i stället för låsningar för det handlar om dialog och det behövs ett helhetsgrepp, sa Lotta Petterson. Våra enkäter kan man se som verktygslådor för förbättringsområden.

Ulrik von Szokolay, delägare i Brand Clinic, berättade om deras varumärkesindex i ett representativt urval av målgruppen, i Gävles fall företagare i Gästrikland. Gävle kommun har förbättrat sitt index jämfört med den tidigare mätningen 2012. Varumärkesundersökningen har besvarats av 100 företagare i Gävle kommun (Svenskt Näringslivs enkät besvarades av 190 Gävleföretagare).
– Det är bättre med dialog och näringslivsfrukost är ju ett bra exempel på hur man kan träffas för att informera, utbyta erfarenheter och skapa dialog, sa Ulrik von Szokolay. Det är viktigare med dialog i stället för monolog!

Elisabet Jonsson, förvaltningschef Samhällsbyggnad Gävle kommun, informerade om deras olika roller som också inkluderar en myndighetsroll. – Det är viktigt att vi följer upp vår myndighetsutövning, sa Elisabeth Jonsson. SKL (Sveriges Kommuner & Landsting) undersöker hur våra kunder uppfattar sina kontakter med oss och där ser vi en positiv respons.
Kontoret handlägger cirka 10.000 ärenden per år, fördelat på 160 medarbetare. Kontoret får också ta emot cirka 20.000 telefonsamtal varje år varav 80 procent får svar direkt.

Frukostmötet avslutades med en panel med några företagare.
Mikael K. Andersson är VD på Mäklarhuset, som nyligen etablerat sig i Gävle. Det uppmärksammades av en av lokaltidningar med en artikel.
– Jag tänkte då att någon på Gävle kommun spontant hör av sig, men ingen ringde, sa Mikael K. Andersson. Den enda kontakten hittills med Gävle kommun är en bunt med parkeringsböter.
Nina Barzey startade Advokatbyrå Bsmart Legal 2014 och tog själv kontakt med Gävle kommun och fick direkt till ett möte med Tove Elvelid och blev sedan medlem i Gävle kommuns mentorprogram. – Jag ser det som mitt eget ansvar att kontakta Gävle kommun och säga ”hallå, här är jag”, sa Nina Barzey.
Pekka Seitola investerar i småföretag och arbetar med olika projekt.
– Gävle kommun borde arbeta för att höja placering i Svenskt Näringslivs enkät, borde vi inte ta en omstart, sa Pekka Seitola. Hanteringen av enskilda bygglov är okej, men varför försöker kommunen att starta en biltvätt och hur är det med de kommunala bolagens verksamhet?
Pekka Seitola efterlyste också mer mark för bostadshus.
– Jag kollade på kommunens hemsida och det fanns bara villatomter, sa Seitola.
Elisabeth Jonsson informerade då om at det faktiskt finns mark som är klar att bebyggas och lovade att kontakta Pekka Seitola i frågan. Brobyggandet fungerar!

Nästa Näringslivsfrukost blir den 3 februari nästa år.
Andra intressanta program:

Nästa Näringslivsfrukost blir den 3 februari nästa år. Andra intressanta program:
● Gävle Miljögala den 10 november, info http://www.svenskpress.se/articles/view/gavle-miljogala-10-november-2015
● Besöksnäringens Sverigeturné i början av 2016