32 åhörare på frukostmötet. Foto Torbjörn Edlund

Logistiken lyfter Gävleregionen

7/9, 2018 kl. 23:59

Starka krafter arbetar för att utveckla Gävleregionen till ett av Sveriges bästa logistikområden. Gävle Hamn, E4 och E16, järnvägen som strålar ut åt norr, söder och väster, närheten till Arlanda och framförallt Stockholmsområdet, Sveriges snabbaste marknad innebär stora möjligheter för nya etableringar. MellanSveriges Logistiknav (MSLN) och Högskolan i Gävle är två starka kort i det arbete som pågår. Brynäs Företagarförening tog fasta på det och bjöd in Lennart Schüllerquist, projektledare på MSL, och Jennie Johansson, Samordnare och Logistikcoach på CLIP, Högskolan i Gävle, att berätta mer om detta på ett frukostmöte 5 september i restaurangen på Gasklockornas.

 • Lennart Schüllerquist. Foto Torbjörn Edlund
 • Jennie Johansson. Foto Torbjörn Edlund
 • Gävle Inre Hamn, historisk bild. Bild MSL
 • MellanSveriges Logistiknav. Bild MSL
 • Sveriges bästa logistiklägen. Bild MSL
 • MellanSveriges Logistiknav, medlemmar. Bild MSL
 • Ett näringsliv i särklass. Bild MSL
 • Stockholmsregionen. Bild MSL
 • Östra importstråket. Bild MSL
 • Framtiden: e-handel och centrallager. Bild MSL
 • El-vägen mellan Kungsgården och Sandviken. Bild MSL
 • Rekordvolymer i Gävles Containerhamn. Bild MSL
 • Ledig logistikmark 2018. Bild MSL
 • Logistikfastigheter som byggs just nu. Bild MSL
 • Framtida logistikmark i Gävle- Bild MSL
 • Planerad logistikmark vid Gävle hamn. Bild MSL
 • Clips arbetsmodell. Bild Clip
 • Clips verksamheter. Bild Clip
 • Modell förstudie. Bild Clip
 • Resultat av studie av en flytt av DHL från Näringen till Tolvforsskogen. Bild Clip
 • Befintlig och föreslagen trafikplan. Bild Clip
 • Översiktlig trafikplan. Bild Clip
 • Ilustrerad trafikplan. Bild Clip

32 gäster hälsades välkomna Ralph Brodin, ordförande i Brynäs Företagarförening. Bland gästerna fanns också följande politiker: Patrik Stenvard och Pekka Seitola, Moderaterna, Leena Bergander-Wikström och Margareta Wedin, Centern, och Per-Åke Fredriksson, Liberalerna. Ralph påminde också om nästa frukostmöte den 27 september, samma plats och tid.

Mellansveriges Logistiknav
Lennart Schüllerquist, projektledare för MSLN, inledde med att berätta om MellanSveriges Logistiknav, som drivs av MellanSvenska Handelskammaren (MHK) tillsammans med 9 kommuner – Gävle, Sandviken, Hofors, Hudiksvall och Söderhamn samt 4 dalakommuner, Ludvika, Borlänge, Avesta och Falun. Initiativet till projektet kom från förra landshövdingen Barbro Holmberg, som oroades av stora nedläggningar av arbetsplatser i regionen, bland annat Ericsson.
– Gävle var en av Sveriges viktigaste hamnstäder redan på 1600-talet, sa Lennart Schüllerquist.
1673 fick Gävle som ensam hamn norr om Stockholm tillstånd att handla med utlandet och etablerade sig som en så kallad stapelstad.
– Logistiknavet är ett regionalt partnerskap inom godstransporter och logistik, sa Lennart Schüllerquist. Vi för godsets talan!
Samarbete mellan många olika parter och många olika människor ger ofta mycket större utdelning än om var och en satsar på eget håll.
MellanSveriges Logistiknav
Styrgrupp: Ordförande Jacob Engwall, MHK, Charlotta Olsson, Borlänge Kommun, Johan Tunhult, Gävle Kommun, Andreas Garp, VD MHK
Projektgrupp: projektledare Lennart Schüllerquist, Annika Olsson (ekonomi), Anders Franck, Malin Vikerhagen, VD Marknadsplats Gävle, och Kjell Friman, Borlänge Kommun.
- Vi är en hållbar och expansiv industriregion mitt i Norden och som är integrerad med Stockholms arbetsmarknad och en region rik på hamnar och järnvägar, sa Lennart Schüllerquist.
Men det är många som slåss om etableringarna!
- Visionen är att vi ska se till att företag med hållbar logistik i fokus väljer vår region för tillväxt och att vi utifrån omvärldsförändringarna som sker betraktas som en av de ledande inom modern handel och logistik
– Målet är att få nya logistiketableringar och därmed skapa nya arbetstillfällen och att etablerade företag övertygas om att de är rätt placerade. Centrallager för e-handel, monteringshallar, industriföretag, transportföretag, tredjepartslogistik med mera.
– Regionen har ett näringsliv i världsklass och som kopplas ihop med Bergslagsbanan och Dalabanan, sa Lennart Schüllerquist. Dessutom har vi ostkustens största containerhamn i Gävle Hamn.
Marknad:
• 750 000 ton gods hanteras i Sverige varje dag
• Godstransportbranschen förväntas öka med 50 procent till 2030 (källa: Trafikverket)
• Gävle Hamn dubblar volymerna till 2030
• Miljarder kronor investeras i infrastruktur i vår region
• Gävle - Strategisk nod, utsedd av Trafikverket
• Sjöfart med Gävle Hamn och hamnarna i Orrskär (Söderhamn), Norrsundet, Skutskär och Skärnäs
• 77 000 fartyg anlöper svenska hamnar
• 57 miljoner ton ankommer varje år
• Sjöfarten får en allt större roll i logistikkedjan
• Kustsjöfarten utvecklas
Megatrender
• Globalisering: Världshandeln ökar
• Urbanisering: Inflyttning till städer
• Digitalisering: självkörande bilar och truckar, elvägar, automatisering, E-Handel etc.
• Miljön: Fossilfritt.
• Transporter: större fartyg, längre tåg, längre lastbilar, automatisering, logistikparker, närtrafik
• Utmaningen: 84 procent av Sveriges varor transporteras idag på väg, transportsektorn står idag för 30 procent av Sveriges koldioxidutsläpp, i Sverige lever vi som om det fanns 4,2 jordklot (maten, resor och varukonsumtion)
• Mål: Att minska utsläppen med 70 procent till 2030
– Vi har samråd och medverkan med Trafikkommittén, Godstransportrådet och vi deltar i åtgärdsval och förstudier, sa Lennart Schüllerquist. Vår verksamhet handlar om marknadsföring, påverkan av kommunernas politiker om byggklar mark, samverkan med seminarieprogram och nätverk inom logistik med mera.
Tillväxtraket: E-Handel
• E-Handeln i Sverige omsätter 85 miljarder kronor, Norden 210 miljarder (2017)
• Var tredje handlar från utlandet
• Amazon, börsvärde 760 miljarder dollar, kan eventuellt vara på väg att etablera sig i Sverige
Det gör att logistik är den nya detaljhandeln!
Urbaniseringen innebär att 2050 finns 50 procent av Sveriges befolkning i Stockholm – Uppsala – Mälardalen och det är förmodligen den snabbast växande regionen i Europa!
Sveriges bästa logistiklägen, de sex kriterier som enligt Intelligent Logistik (www.intelligentlogistik.com) styr placeringen med maxpoäng, Gävles poäng inom parentes:
• Geografiskt läge: 25 poäng (18)
• Tillgänglighet och hållbarhet i logistisk infrastruktur: 25 poäng (23)
• Logistiketableringar, lager över 10 000 kvm: 20 poäng (3)
• Samlat utbud av logistikservice, relevant akademisk utbildning och tillgång till arbetskraft: 10 poäng (6)
• Samarbetsklimat, affärsklimat och nätverk inom regionen: 10 poäng (10)
• Pris och tillgång till färdigplanerad mark för nyetableringar: 10 poäng (8)
Mellansveriges Logistiknav ligger för närvarande på plats 12 men det behövs bara två poäng för att gå upp till plats 10.
Logistiknav i Stockholmsregionen:
Stockholm Norr
• Gävle - Borlänge
• Rosersberg
Stockholm Väst
• Örebro - Hallsberg
• Eskilstuna - Strängnäs
• Västerås - Köping
• Katrineholm
Stockholm Syd
• Nynäshamn
• Södertälje
• Norrköping - Linköping
• Oxelösund – Nyköping
Centrallager är dagens trend.
Så här motiverar, VD Sportamore, valet av lokalisering: - Valet föll på Eskilstuna som kunde erbjuda färdig och avstyckad tomt med gator och ledningar i området. Viljan att vi skulle etablera oss i Eskilstuna var gigantisk. Bygglovsansökan beviljades på två veckor.
Örebro växer: De senaste åren har kommunen sålt mark till ett hundratal verksamheter i Örebro – varav många inom lager- och logistik. Genom utvecklingen har omkring 2 600 nya arbetstillfällen skapats. Örebro har i nuläget 48 nya förfrågningar, men har slut på mark och man planerar för ytterligare 90 hektar mark.
Jönköping med 150 000 invånare har ett kommunalt bolag som svarar för stadsomvandling och logistikpark. Man har hittills ordnat 4 500 nya arbetstillfällen och arbetslösheten är 2,5 procent. Många logistikföretag står i kö för etablering! Både Ikea och El-Giganten har byggt centrallager i Jönköping.
– Man gjorde en liknande omvandling av ett gammalt industriområde som är på gång på Näringen, sa Lennart Schüllerquist. Men i Jönköping bjöd man in företagen i området till samråd innan man körde igång och det har fungerat bra.
I Gävle finns idag tre centrallager: ByggMax i hamnområdet samt Partykungen och Humm Europe på Ersbo industriområde.
Närheten till Europa med direktlinjer till kontinenten från Gävle Hamn - ostkustens största containerhamn.
Flygbränslependeln Gävle Hamn till Arlanda har inneburit att 55 tankbilar tagits bort från Stockholms innerstad, varje dag! Verksamheten belönades med miljöpriset Ecologistic Award 2009.
Det går dagligen två tåg med 37 tankvagnar från Gävle Hamn till Brista och Arlanda. Flygbränsle till Bromma flygplats är på gång
Gävleregionen har också blivit känd för experimentvägen för eldrivna lastbilar, det vill säga ”El-vägen” mellan Kungsgården och Sandviken. Det finns förhoppningar att kunna bygga ut den med trafik i första hand från Avesta till Sandviken och vidare till Gävle Hamn. Om alla pusselbitar faller på plats skulle man kunna köra sträckan med eldrivna redan 2021 eller 2022.
Regionens största lager finns i Falun, Förlagssystem, som erbjuder bokförlagen totallösningar för distribution:
• 44 000 kvm lager
• 57 000 pallplatser
• 86 000 plockplatser
• 2 sorteringsmaskiner
• 4 packmaskiner
• 250 medarbetare
Lennart Schüllerquist flaggade också för Logistikdagen den 10 oktober på Teknikparken Gävle
Mer info: http://www.mellansverigeslogistiknav.se/

Akademi och forskning: CLIP, Högskolan i Gävle
Jennie Johansson, Samordnare och Logistikcoach på CLIP, berättade att man erbjuder tjänster inom logistikområdet:
• Näringsrelevant forskning och utveckling
• Utbildning inom logistik och innovativ produktion
• Kompetensstöd
• Studentarbeten
• Nätverk med företag, forskare och lärare
•Kunskapsspridning
Högskolan i Gävle har 17 000 studenter och 700 anställda.
– Clip erbjuder samarbete med forskning och utveckling när det gäller projekt som handlar om logistik, sa Jennie Johansson. Vi kan göra studier som ger ett bättre beslutsunderlag när man utvecklar projekt som industriområdet Tolvforsskogen.
Clip har även gjort studier av vad en flytt av logistikföretagen på Näringen skulle påverka miljön. Det genomfördes via ett examensjobb utfört av Osman Hamid och Jewel Rozario på masternivå.
Om DHL skulle flytta till Tolvfors skulle lokalt innebära stora besparingar och minskningar:
• 54% av den lokala körsträckan
• 73 % av körtiden
• 50 % av koldioxidutsläppen
• 51 % av bränsleförbrukningen
• 51 % av kostnaderna
På frukostmötet diskuterades vad som behöver gäras när det gäller Näringen, framförallt att det behövs ett bättre beslutsunderlag med en passning till närvarande politiker:
• Vilka av företagen (av ca 220) kan vara kvar i närheten av bostäder
• Vilka kan vara kvar på nuvarande plats och måste flyttas inom området
• Markundersökning med tanke på att Näringen delvis ligger på en gammal soptipp samt att det förekommit tryckimpregnering av trä mm
• Det finns risk för översvämningar, hur kan man förbereda området för det
– Vi på Högskolan och CLIP bör kunna stödja med metoder för bra beslutsunderlag, bland annat simuleringsmodeller, vilket kan var till stor nytta i det här sammanhanget, avslutade Jennie Johansson.
Mer info: http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Avdelningar/Avdelningen-for-industriell-utveckling-IT-och-samhallsbyggnad/Industriell-ekonomi/CLIP.html

Text: Torbjörn Edlund

Brynäs Företagarförening

Brynäs Företagarförening

Medlem sedan 2016-08-25

Brynäs Företagarförening
Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen, genom att:
• Etablera ett fungerande system fö... Läs mer

Vad vill du läsa?

Publicera

Erbjudanden

Visa fler erbjudanden »

Facebook

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Hjälp

Stäng