Birgit Elonen, Murtek, Annika Jankell, Gävle kommun, Ralph Brodin och Bengt-Göran Wikström, Gävle Företagarföreningar, Åsa Eklund Öberg, Länsstyrelsen, Patrik Stenvard, KS ordförande Gävle (M) och Magnus Odlander, Region Gävleborg

Klimatklivet – investeringsstöd för minskning av växthusgaser

14/6, 2018 kl. 13:57

Miljöfrågorna är något som många svenskar engagerar sig i. Samhället har ställt upp miljömål och man ger också ekonomiskt stöd för investeringar i åtgärder som ska minska vår påverkan på naturen. Klimatklivet är ett investeringsstöd för att minska utsläppen av växthusgaser på både lokalt och regionalt i Sverige. Gävle Företagarföreningar bjöd in både medlemmar och gäster till ett frukostmöte på restaurang Hos Eva på Norra Skeppsbron den 31 maj för att sprida information om möjligheterna för företag, kommuner, föreningar, stiftelser och andra organisationer, men inte för privatpersoner.

  • Eva

Ralph Brodin hälsade alla välkomna och särskilt dagens föredragshållare Åsa Eklund Öberg, Klimat-och energisamordnare på Länsstyrelsen Gävleborg. Närvarande var också Patrik Stenvard, kommunstyrelsens ordförande (M) i Gävle.
– Vi presenterade vår budget igår och vi kan konstatera att kommunen har god ekonomi men också en del utmaningar framför oss, sa Patrik Stenvard. I budgeten har vi lagt 1,5 miljarder på skolorna, men vi har också tillsatt en konkurrensutredning för att se till att kommunen inte konkurrerar med Gävles företag.
Beslut fattades också om att lägga näringslivskontoret direkt under kommunstyrelsen för att det ska bli mer fokus på jobben.
Klimatklivet väcker förhoppningar om en friskare värld.
– Klimatklivet kommer att pågå till år 2020 och under 2018 ska 1,5 miljarder delas ut och målsättningen är att det ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona, sa Åsa Eklund Öberg. Åtgärder som ger största varaktiga minskning av växthusgaser per investerad krona ska prioriteras.
Investeringsstöd ges för bland annat:
• Laddstolpar för elbilar
• Tankstationer för biogas och HVO
• Konverteringsåtgärder, olja till biobränsle
• Närvärmeanläggningar – Ansökan kan göras
Ansökan, se http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet
- När man fyller i ansökan måste man fylla i alla efterfrågade uppgifter för ansökan ska kunna beviljas, sa Åsa Eklund Öberg. Ansökan ska ligga i linje med kommunens strategi och mål för arbetet med klimat och energi. I Gävle finns det Miljöstrategiska programmet samt den regionala klimat- och energistrategin att hänvisa till.
Beslutet tar vanligtvis 3-4 månader. Om återbetalningstiden är kortare än 5 år så får man inget stöd eftersom den tänkta åtgärden blir lönsam för företaget. Stödet är till för att inspirera att vidta åtgärder som inte är direkt lönsamma för företaget men för klimatet.
– Att ansöka om bidrag för montering av laddstolpar är ett mycket enklare förfarande, sa Åsa Eklund Öberg. Hittills har 24 ansökningar från olika aktörer beviljats bidrag för laddstolpar av totalt 55 beviljade ansökningar i länet.
Målsättning med bidraget:
• Klimatinvesteringar på lokal nivå
• Största möjliga klimatnytta
• Minska växthusgasutsläppen
• Bidra till spridning av teknik- eller marknadsintroduktion
• Påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning
Budget för bidragen kommande år:
• 2018: 1,5 miljarder kronor
• 2019: 2miljarder
• 2020: 3 miljarder
Naturvårdsverket kan fatta beslut om åtgärder som pågår till och med 2023 – Under 2018 är det en ansökningsperiod kvar, 27 augusti klockan 9 till 27 september kl 17, sa Åsa Eklund Öberg. Besluten tas då i december.
Hur ansökan ska genomföras:
• Ansökan digitalt i webbformulär hos Naturvårdsverket, bifoga gärna förtydligande bilagor
• Länsstyrelsen tar emot ansökan och lämnar ett yttrande till Naturvårdsverket; om det behövs begärs kompletterande uppgifter
• Godkänd ansökan får beslut via e-post från Naturvårdsverket efter samråd med bland annat Energimyndigheten och Trafikverket
Ansökan ska innehålla följande uppgifter:
• Finansiering
• Utsläppsminskning
• Spridning och effekter
• Andra stöd
• Övrigt
Genomförandet:
• Åtgärden får påbörjas efter beslut
• Delutbetalning av stöd
• Lägesrapport till Länsstyrelsen sjätte månad
• Yttrande från Länsstyrelsen till Naturvårdsverket
• Delutbetalning efter första godkända lägesrapporten
• Slutrapport skickas till Länsstyrelsen senast tre månader efter åtgärd
• Yttrande från Länsstyrelsen till Naturvårdsverket
• Naturvårdsverket granskar och granskar och fastställer slutligt stödbelopp och gör en sista slutlig delutbetalning
- Om man vill vara säker på att lämna in en fullständig ansökan så bör man anlita en extern konsult om den kompetensen inte finns inom företaget eller organisationen, avslutade Åsa Eklund Öberg.
Stödet kan vara både smått och stort, från 20.000 kr till Elektra Hudiksvall för laddare för elbilar till 117.000.000 kr till Setra Trävaror i Färila för en produktionsanläggning för biobaserad pyrolysolja (fast biomaterial omvandlad till vätskeform, dvs förnybar energi).

Frågor och funderingar:
Åsa Eklund Öberg • asa.eklundoberg@lansstyrelsen.se • 010-225 12 97
Aron Westlin • aron.westlin@lansstyrelsen.se • 010 -225 14 99
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet

Ralph Brodin

Ralph Brodin

Brynäs Företagarförening

Från Gävle, Gästrikland

Medlem sedan 2016-08-25

Brynäs Företagarförening
Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen, genom att:
• Etablera ett fungerande system fö... Läs mer

Vad vill du läsa?

Publicera

Facebook

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Hjälp

Stäng