Antalet bilbränder i Gävle fördubblades

14/5, 2018 kl. 19:47

Antalet bilbränder har ökat och många svenskar oroas över utvecklingen. I Gävle ökade bilbränderna från 19 st 2016 till 38 st 2017. Enligt den utredning om förändringen av antalet bilbränder som riksdagsledamot Lars Beckman (M) har beställt från Riksdagens utredningstjänst.

  • Tabell 1
  • Tabell 2
  • Lars Beckman, riksdagsledamot (M)

Resultatet väcker en hel del frågor och så här kommenterar Lars Beckman RUT-rapporten.
- Rapporten visar att antalet bilbränder i Gävle kommun har fördubblats de senaste två åren och även om det är vanskligt att jämföra siffrorna med en tidsserie på bara två år så är det likväl en utveckling som måste brytas, säger Lars Beckman. Tyvärr går det inte att följa utvecklingen med sedan 2005 på grund av att ändrat rapporteringen har ändrats, men utvecklingen av antalet rörande bilbränder de senaste åren är allmänt mycket oroande.
När det gäller orsakerna kring det ökande antalet bilbränder finns det många teorier.
– Det går inte att utesluta att antalet bilbränder ökar på grund av det är för få poliser i Gästrikland och Gävleborg, säger Lars Beckman. Tyvärr är förmodligen uppklaringsprocenten för bilbränder alldeles låg.
Ansvaret för bilbränderna vilar helt och hållet på regeringen, anser Lars Beckman.
- Det är staten som har det totala ansvaret att se till att brott bekämpas och lagförs, säger Lars Beckman. Som det ser ut idag ser jag bara en lösning på problemet och det är att Gävleborg får fler poliser som kan bekämpa brott.
Tyvärr visar statstiken i Polisens Region Mitt, dit Gävleborg hör, så fattas det 52 poliser för att nå upp till 2015 års antal anställda!

Enligt tabell 2 var antalet polisanmälda bränder i bilar och andra motorfordon fler i både Gävle kommun och i Polisregion Mitt 2017 jämfört med 2016. För Gävleborgs län och Sverige i sin helhet skedde också en ökning 2017 jämfört med 2016, men skillnaden mellan dessa båda år är begränsad. Med tanke på att statistiken endast rör två enskilda år bör siffrorna tolkas med försiktighet.

Text: Torbjörn Edlund, skribent

Hela RUT-rapporten om bilbränder:
https://svenskpress.se/wwwdocs/_common_media/user_files/578/87.docx

Denna artikel är publicerad på Gestrike Magasinet via SvenskPress.se.
Se villkor här »

Lars Beckman

Lars Beckman

Lars Beckman, riksdagsman (m)

Från Gävle, Gästrikland

Medlem sedan 2009-12-13

Lars Beckman är invald i riksdagen för Moderaterna i Gävleborg.
Den som vill följa Lars Beckmans blogg kan också prenumerera på inläggen så bli... Läs mer

Vad vill du läsa?

Publicera

Facebook

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Hjälp

Stäng