- Både medlemmar och icke medlemmar är välkomna, säger Stig Wahlbäck, ordförande för VND. Den som inte är medlem kan teckna medlemskap på Silvanum före årsmötet.
På årsmötet blir det också information om något som är aktuellt för många husägare, nämligen hur man förbereder sig för den dag när man inte själv är kapabel att sköta ekonomi mm. Villaägarna har därför engagerat advokat Thomas Öberg som ska informera om vad en Framtidsfullmakt innebär och hur man går till väga.
- Genom att skriva en Framtidsfullmakt kan du utse den person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv, säger Thomas Öberg. Den ska vara ett alternativ till att en god man eller en förvaltare utses och kan dig större integritet och självbestämmande i dina ekonomiska och personliga angelägenheter.
Det kan vara en eller flera nära anhöriga eller någon annan som man har stort förtroende för. Framtidsfullmakter infördes den 1 juli 2017.
Villaägarnas årsmöten ger också en extra guldkant på tillvaron.
– Vi säljer också lotter och prisbordet är rejält tilltaget eftersom de företag som vi har avtal med är väldigt generösa, säger Stig Wahlbäck. På årsmötet väljs naturligtvis styrelse med mera, men det blir också tillfälle att ta upp aktuella frågeställningar.
Villaägarna är också på tårna när det gäller att påverka regler och lagar som påverkar husägare. De har också ett nätverk av olika experter som kan ge råd i både juridiska och byggtekniska frågor som är aktuella.
– Vi hjälper medlemmarna med både stort och smått, från allmän rådgivning till att bistå de som råkat ut för lurendrejare eller skador på huset, säger Stig Wahlbäck. Vi arbetar också för att medlemmarna ska ha justa villkor när det gäller skatter, avgifter mm.
Anmälan till årsmötet:
Info & anmälan: 073-820 00 85 ● kansli.vnd@villaand.se
Även via https://gestrikemagasinet.se/events/view/villaagarna-arsmote-2020-och-info-for-husagare