Spelmarknaden har under de senaste årtiondena visat på en fantastisk utveckling. Branschen ha gått från att vara en ytterst nischad och liten företeelse runt millennieskiftet till att vara en stor aktör som andel av vad som omsätts på internet varje år. Branschen har varit ledande i en rad av olika teknikutvecklingar alltsedan branschen växte fram. Det har varit spelutveckling, säkra betalningslösningar, kreativ marknadsföring, samarbeten med idrottsrörelsen och mycket annat. Spelföretag som till exempel games.netent.com/se/casino-bonusar har visat framfötterna med mycket väldesignade spelplattformar som tagit emot sina kunder på ett mycket professionellt och samtidigt omhändertagande sätt.

Men vad som varit vet vi redan om och det är lätt att vara klok i efterhand och säga att det var lätt att till exempel förutspå att säkra betalningslösningar var centrala för att spelbranschen skulle kunna växa så snabbt. Detta visste vi faktiskt ingenting om när det begav sig. Så när vi ska försöka göra en bedömning av hur branschen kommer att utvecklas framöver så kan en viss ödmjukhet vara på sin plats.

Är historisk utveckling ett sätt att förutspå framtiden?

Ett sätt att förutspå framtida utveckling är att titta på den historiska utvecklingen och då utgå från att ett motsvarande mönster kommer att följas även framåt. Detta sätt att göra framtidsanalyser är ofta mycket träffsäkert och har en låg risk. Detta beror på att de flesta människors personlighet är satt och förändras inte mycket över tiden, och eftersom affärsverksamhet är kopplad till människors beteenden så är logiken att samma sätt att göra analyser även fungerar på affärsverksamheter.

Framtidsanalys baserad på historisk utveckling har dock ett antal fallgropar varav den främsta är att det till exempel kan komma att introduceras hela nya teknologier och dessa teknologier kan komma att påverka affärsverksamheter på ett sätt som är omöjligt att förutspå i förväg. Vi måste därför vara beredda på att vi inte kan förutspå framtiden och därför anlägga dels ett historiskt perspektiv men även vara förberedda på plötsliga skiften.

Kan det komma paradigmskiften?

Hur stora är då vår kapacitet att förutse dessa paradigmskiften, de förändringar som beror på att helt ny teknologi introduceras på marknaden vilket i sin tur får mycket stora konsekvenser för de branscher som kan komma att använda teknologin. Några kända exempel är fotobranschen och kamerabranschen. Helt plötsligt kom digitalkameror och man började då spara foton på datorn istället för att framkalla dem. Produktionen av kameror ändrade inriktning men företagen där fanns kvar. De företag som arbetade med framkallning blev dock snabbt utslagna. Kort därefter hände samma sak med produktionen av digitalkameror. Helt plötsligt satte mobiltelefonstillverkarna in kameror i telefoner och då fick hela kamerabranschen oerhört mycket stryk.

I något avseende skedde samma sak när spelbranschen etablerade sig. Då fick de traditionella spelbolagen, de som levde på sina kioskbaserade verksamheter, mycket stryk och tvingades att snabbt ändra inriktning.

Om vi ska dra några slutsatser av detta så är den första, och helt sanna slutsatsen, att vi inte kan dra några säkra slutsatser. Utvecklingen framöver är höljd i dimma och även om vi till viss del kan skymta en tendens genom dimman så är den på sina ställen så tjock att vi omöjligt kan se igenom den.