Lars Beckman kandiderar till riksdagen och står på tredje plats på Moderaternas riksdagslista för Gävleborg. Hur ser du på den här frågan?
- Det är lite märkligt att vänsterpartiet och vissa socialdemokrater anser att landstinget skall bedriva all vård med egen personal och inte anlita entreprenörer, säger Lars Beckman. Sanningen är att Landstinget Gävleborg redan handlar upp varor och tjänster för cirka tre miljarder av sin omsättning på 6 miljarder, dvs 50 %. En miljard lägger landstinget Gävleborg på at köpa vård, så jag förstår inte problemet! Dessutom säljer landstinget inte Bollnäs sjukhus, man tar bara in anbud på själva driften.
Uppföljningar av privata vårdföretag visar att kostnaderna för landsting och kommuner minskats med upp till 20 %. Vad är orsaken till det?
- Först och främst måste man konstatera att kravet på kvalitet i det utförda arbetet ofta är högre än på den egna organisationen, annars blir det inget uppdrag, säger Lars Beckman. Anledningen till att privata företag klara att driva vård med lägre kostnader tror jag handlar mer om administrativa fördelar, man slipper den tröga politiska hanteringen av investeringar och anställningar mm.
- Jag vill också poängtera att de privata företagen måste ha hög kvalitet på arbetet, annars får de inga uppdrag. Den som bara försöker maximera vinsten misslyckas med sitt uppdrag och om landstinget skött upphandlingen korrekt kan de säga upp avtalet med sådana företag.
Hur skulle du vilja att Landstinget Gävleborg utvecklar sin verksamhet?
- Man måste vara öppen för andra sätt att bedriva verksamheten och eftersom det visat sig att det blir både bättre kvalitet och lägre kostnader genom att lägga ut verksamheter på entreprenad så är det bara att fortsätta på den vägen, säger Lars Beckman. Ideologi är bra att ha i grunden med lika vårdmöjligheter för alla, det är ju fortfarande kvalificerade människor som utför arbetet. Och landsting och kommuner har fortfarande ansvaret för att det bedrivs med rätt kvalitet!
Gävle kommun har ju gått i bräschen genom att lägga ut flera verksamheter på privata företag, hur skall vi få vänsterpartiet att förstå värdet i detta?
- Om väljarna lägger sin röst på Allianspartierna behöver vi inte övertyga vänsterpartisterna, avslutar Lars Beckman.

Läs mer på: http://www.larsbeckman.se