Sveriges forum och mötesplats för seniorer, SeniorPorten, berättar att den samlade kvarskatten uppgår till nära 24 miljarder svenska kronor och ska betalas av 1,2 miljoner personer. Inom denna grupp av individer över 65 år uppgår kvarskatten till 6,3 miljarder kronor, och majoriteten av dessa individer är mottagare av pension.

En anledning till att pensionärer ofta åläggs kvarskatt är att pensionen kommer från flera olika utbetalare, enligt information från Skatteverket. Enligt reglerna ska huvudutbetalaren dra skatt enligt den gällande skattetabellen, medan övriga utbetalare drar av 30 procent i skatt.

– Det är viktigt framför allt för nya pensionärer att se över sin skatt, så att kvarskatten inte blir en överraskning, säger Emelie Köhn, deklarationssamordnare på Skatteverket.


Årets förändringar
Förändringar har implementerats under detta år som påverkar personer som går i pension vid 65 års ålder. För att dra nytta av det utökade grundavdraget måste individen nu ha fyllt 66 år vid årets början, en förändring från tidigare år.

Vidare planeras det för ytterligare en ändring år 2026 som kommer att påverka de som går i pension. Från och med detta år krävs att individen har fyllt 67 år vid årets början för att kunna dra fördel av det utökade grundavdraget.

– Det är en sak som den som planerar sin pension behöver veta och vara förberedd på. I och med den ändrade riktåldern för pension är det ännu viktigare att titta på hur pensionen påverkar vilken skatt du ska betala, säger Alem Resulovic, sektionschef på Skatteverket.

Vad tycker du?
Var med och testa SeniorPortens nya funktion Omröstningar på länken här >>

Källa: https://www.dagensjuridik.se/nyheter/nastan-var-tredje-som-far-kvarskatt-ar-pensionarer/