Tryckt reklam behåller sin popularitet, även om digitala medier får allt mer genomslag i marknadsföringsmixen. Med en hög tryckta broschyrer och flyers är du väl rustad för nästa mässa. Även visitkort och små häften som medföljer produkter vid försäljning är ett bra sätt att dela information.

Välj design efter informationstypen

Innan du förbereder dina medier för tryck och ger någon uppdrag att trycka dem, måste du välja vilken information du vill kommunicera. Ska företaget eller produkterna stå i fokus? Vad konkret behöver kunden veta för att köpa din produkt eller boka din tjänst? En bra utgångspunkt när du ska ta fram en design är hur viktigt det skrivna innehållet i informationsmaterialet är.

Många gånger är det bilderna som säljer produkter. Foton och illustrationer ska övertyga redan vid första anblicken. Även diagram som visar produktens effektivitet eller skillnader mot äldre modeller illustrerar effektivt en artikel. Kortare texter och många bilder är ofta det bästa sättet att snabbt förmedla information och väcka intresse. Låt interna eller externa testläsare ta del av ditt utkast innan dina printprodukter går i tryck.

Välj färger och typsnitt efter målgruppen

Hur färgglad ska din broschyr vara? En vit, ljusgrå eller svart broschyr ger ett seriöst intryck och utstrålar kvalitet och elegans. Grönt och brunt förknippas ofta med naturen, men kan också passa för livsstilsprodukter, hotell och livsmedel. Färger som lila och mörkrött, eller guldfärgade reklamtryck, står för alla teman som rör religion, andlighet, högtid och fest. Du bör ha dessa kopplingar i bakhuvudet om du till exempel väljer en mörkröd layout. En riktigt färgstark design passar bäst om du riktar dig till barn.

När du kombinerar färger och typsnitt ska du tänka på att en del människor har svårt att läsa ljus text mot en mörk bakgrund. Även synnedsättningar som gör det svårt att skilja på rött och grönt är vanligt. Se till att all text är så stor att även äldre personer kan läsa den och undvik alltför snirkliga bokstäver. Lyft ut textrutor med svart text på vitt från resten av broschyren, eftersom de annars kan uppfattas som svårlästa. Enkla typsnitt som Arial, Calibri och Verdana fungerar nästan alltid.

Skapa igenkänningsvärde genom Corporate Design

Se på varje broschyr som ett reklammedel och tänkt att varje flyer ska göra reklam för ditt företag. Fundera på var du placerar logotyper och kontaktuppgifter. Och se till att färgvalen återspeglar din reklam i övrigt. Se till att dina tryckta medier motsvarar den design du använder på webbplatser, i webbutiker och i andra webbmedier. Tillfälliga säsongsbetonade dekorationselement påverkar inte grundintrycket. En design med helt nya färger och typsnitt än du brukar använda verkar däremot förvirrande. Så skapar du inte igenkänningsvärde för din kampanj.

Kontrollera alla design- och tryckdata en sista gång innan du skickar materialet till tryckeriet. Dina kunder uppskattar möjligheten att plocka åt sig information som de kan läsa senare. Erbjud reklammaterial i broschyrställ och arbeta aktivt med kundkontakten.


Vill du veta mer om marknadsföring så får du lite mer information här https://gestrikemagasinet.se/pages/view/marknadsforingstips