En cirkulär ekonomi är raka motsatsen till den linjära. Istället för att tillverka, köpa och kassera sakerna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som man tillverkat så länge det går. När sakerna är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen.
– Det passar oss som hand i handsken då vi har produkterna till framtidens cirklulära byggen, redan nu, då hela vår affärsidé bygger på det, hälsar Joakim Jönsson, Key Account Manager på iCell som producerar och levererar klimatsmart cellulosaisolering, ett naturligt organiskt material. Det ger mycket lågt klimatavtryck och är ju tillverkat av återvunnet material vilket gör det till ett mycket bra val för miljön.

Boverket ska nu:
• Kartlägga och analysera hur återanvändning, återvinning samt förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av befintligt byggmaterial, byggnadsdelar och byggnadsverk fungerar idag.
• Kartlägga och analysera vad som kan främja att byggnadsverk, byggnadsdelar och byggmaterial redan från början utformas och designas för att vara hållbara samt enkla att reparera, uppgradera, nedmontera och återanvända. I detta ingår att analysera hur rivning av befintliga byggnadsverk kan undvikas och hur de kan återbrukas i sin helhet samt att analysera vad detta innebär för valet av olika byggmaterial, exempelvis plast.
• Föreslå åtgärder för att främja cirkulärt byggande och cirkulär förvaltning, vilket innefattar giftfria materialkretslopp, och vid behov lämna nödvändiga författningsförslag.
• Kartlägga och analysera tillgången till och efterfrågan på de byggmaterial som bedöms vara kritiska för materialförsörjningen i byggsektorn.Undersöka hur digitaliseringen kan underlätta omställningen till en cirkulär ekonomi i byggsektorn och lämna förslag på åtgärder som bidrar till utvecklingen på området.
• Ta fram indikatorer för att följa utvecklingen av en cirkulär ekonomi i byggsektorn.
• Sprida information samt vägleda myndigheter och berörda aktörer om omställningen till en cirkulär ekonomi i byggsektorn.

– Cellulosaisolering är ett utmärkt exempel på ett hållbart och cirkulärt material. Det är effektivt, har låga klimatavtryck och kan återvinnas. Vi är stolta över att kunna erbjuda ett hållbart alternativ för våra kunder som vill bygga framtidens byggnader, hälsar Joakim Jönsson.

Boverket ska redovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 20 december 2024.

Mer information se:
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/boverkets-uppdrag/aktuella-uppdrag/uppdrag-att-utveckla-arbetet-med-omstallningen-till-en-cirkular-ekonomi-i-byggsektorn/