SVT text: Ung vänster: kommunismen vårt mål. Ung vänster, räcker det inte med pesten som redan drabbar världen? Läs på lite historia innan ni sjunger gamla visor. Det finns tusentals mycket bra historieböcker men Viktor Kravtjenkos ”Jag valde friheten” och ”Jag valde rättvisan” är mästerverk. Han har åtagit sig ett gigantiskt arbete med mod och uppoffring. 1946 gav han ut ett dokument om livet i Sovjet under dess paranoida ledare. Kravtjenko stämde en fransk, kommunistisk tidning för förtal och även Stalins imperium med dess lakejer. Kravtjenko vann rättegången och levde i Amerika tills han dog av skott i huvudet på 60-talet. Hans son var övertygad om att det var avrättning. Kravtjenko skriver om sitt liv under första världskriget, sovjetisk revolution, hungersnöd, utvisningar, massavrättningar, utrensningar. Han blev medlem i kommunistpartiet, studerade fysik, arbetade i stora industrier och gjorde en lysande karriär. Trots sina erfarenhet, sin kunskap, begåvning, sina ansträngningar att lyfta landet blev han angiven, förföljd, torterad men lyckades bli frisläppt. Vi förflyttar oss med honom genom det stora landet och bevittnar ett så ofattbart mänskligt lidande att dess proportioner gör Dantes Hades osynlig och blek.

Hur kunde allt detta vara möjligt? Vad blev det av Stalins imperium? Hur kan det komma sig att detta har glömts? Att vi väljer att inte minnas och inte lära oss av historien? Vilka är det som styr allt detta? Hur kan det komma sig att vi så lätt låter oss luras av lögner och propaganda? Kravtjenkos bok är som ett obduktions protokoll om sovjetiska imperiets jätte kropp. Där dokumenteras allt, där lämnas inte ett enda spår orört - svält, förgiftning, misshandel, tortyr, djupa sår, brutna ben, gamla ärr, kulhål i huvud och nacke. Detta är Stalins paradis, där miljoner vålnader står vid sina öppna gravar och sänder ett enda budskap till alla som finns kvar: frukta inte döden, frukta livet. Vad blev kvar av detta imperium?

Masha Gessens bok ”Framtiden är historia” vittnar om det totalitära Rysslands återkomst.

Ewa Sandin