I vanlig ordning hälsade Takterrassens ambassadörer Lars Tobé och Kenneth Levin välkommen. Ett fullmatat program väntade med värdefull information. Men först presenterades bostadsrättsföreningens interimsstyrelse och tillika arbetsgrupp: Esbjörn Udd, Mona Hemborg, Kristina Linde, Per Hallgren, Rolf Andersson, Bengtåke Johansson och Klas Embäck. De hade anmält intresse för styrelsen i senaste enkäten. Föreningen är registrerad hos Bolagsverket som Bostadsrättsföreningen Takterrassen i Gävle. Ordinarie styrelse väljs vid föreningens extrastämma i höst, datum meddelas senare.
Ansvariga för bygget av Takterrassen har varit Fredrik Söderberg och Jonas Andersson, Pronordic, som tidigare genomfört ett 15-tal liknande projekt. Takterrassen är etapp två av de 14 som ska genomföras inom området vid Muréngatan. Först ut var Humanahuset.

Ekonomi
Björn Olofsson, som upprättat den ekonomiska planen för brf Takterrassen, berättade att de kostnadsfördyringar som grundarbetena förorsakat ryms inom den ursprungliga kalkylen och därmed kommer varken insatser eller avgifter att påverkas. Säkerheter för insatserna kommer att skickas till Bolagsverket, ingen kan därmed förlora sin insats.
– Om inget oförutsett inträffar, till exempel kraftigt höjda räntor, kommer avgifterna att kunna vara oförändrade i flera år, sa Björn Olofsson.
Bostadsrättstillägg ingår också i den ekonomiska planen så det är enbart hemförsäkring som de boende behöver betala.

Bygget
Urban Öhman, platschef för byggnadsentreprenören, berättade att arbetena med kök och andra inredningsdetaljer nu har nått 8:e våningen. Lägenheterna låses vartefter de blir färdigställda.
– I maj räknar vi med att utemiljön på innergården ska kunna påbörjas och finplanering kan pågå när inflyttningen börjar den 16 juni, sa Urban Öhman. Men entréerna mot Muréngatan ska vara klara till inflyttningen.
Nästa byggetapp med 71 hyreslägenheter startar i augusti och pålningsarbetena beräknas vara klara senast 30 september och beräknas vara klart hösten 2018. Nerfarten till Takterrassens parkeringsgarage går via hyreshuset vilket innebär att garaget blir tillgängligt i slutet av 2017.
De som beställt inglasning av balkongerna får besked om tidplanen för det efter ett möte med det utvalda företaget den 23/3 kl 17 i Humanahuset.
– Vi hoppas också att det går att ordna ett öppet hus den 15 juni så att man kan få en förhandstitt på receptionsutrymme med mera, sa Kenneth Levin.

El, telefoni och internet
Gävle Energi svarar för både el och bredband (GavleNet) i Takterrassen. Roger Roos berättade att Bostadsrättsföreningen har tecknat ett gemensamt avtal för alla med Gävle Energi, vilket innebär att lägenhetsägarna inte behöver betala fast avgift utan enbart sin egen elförbrukning plus sin andel av föreningsfasta avgift.
Göran Asplin, GavleNet, berättade om hur det är planerat för telefon och internet. Man kan själv välja leverantör av IP-telefoni via fiberkabeln.
GavleNet bygger ett nät med en korskopplingspunkt, vilket gör att föreningen har möjlighet att byta operatör efter 60 månader. De erbjuder lokal kundservice med infoträffar samt personlig visning i ”Kundrummet” på kontoret på Näringen.
Datum för när lägenheternas utrustning lämnas ut meddelas senare. GavleNet kan hjälpa till att koppla in utrustningen mot ersättning.
De som har sina analoga telefonnummer (typ 026-61 79 90) ska inte säga upp det eftersom det går att använda i IP-systemet.
– Ni kommer att märka att det är mycket billigare att använda IP-telefoni, sa Göran Asplin.

Banktjänster
Caroline McGougan och Jenny Tjällgren, Nordea, informerade om lån för den nya bostaden. Nordea erbjuder även sina kunder försäkringar i samarbete med IF.
– Om man inte hinner få klart med försäljningen av den gamla bostaden kan vi erbjuda ett överbryggningslån, så att man kan betala insatsen till den nya lägenheten, sa Caroline McGougan.
Enligt Nordea är prognosen god för att räntan ska fortsätta att vara låg.

Hälsa
Bengt-Olof Staffas, verksamhetschef på Capios hälsocentral vid Södertull, informerade om möjligheterna att få sjukvård på Takterrassen.
– Vi har idag läkare på flera särskilda boenden, bland annat i grannhuset hos Humana och om det finns intresse för det kan vi komma hit en dag per vecka eller göra hembesök, sa Bengt-Olof Staffas. Ni är hjärtligt välkomna att lista er hos oss!
Förra året firade Capio 15-årsjubileum på Södertull. De tog 2002 över hälsocentralen, som startades av förra ägaren 1995, så den har funnits där i över 20 år. Capios Hälsocentral har 6 specialister inom allmän medicin och de är även specialister på äldres hälsa. Det finns också specialister på astma och kol samt arbetsterapeuter som kan ge råd när det gäller hjälpmedel etc.
– Snart kommer det också att bli möjligt att få hjälp av oss via datorn med bedömning av sårskador och liknande, sa Bengt-Olof Staffas. När det gäller den årliga influensavaccineringen kan vi komma till er på Takterrassen och ge den här.

Boendeservice och trivselvärd
Bostadsrättsföreningen har redan klart med receptionist, Annette Ottosson, och frisör, Eva Virtanen.
Annette har erfarenhet från hotellbranschen och ser fram mot uppdraget, som tills vidare är tre timmar per dag men det kan utökas till 6 timmar, besked inom kort.
Eva Virtanen har egen frisersalong för både damer och herrar och har dessutom frisörservice på flera äldreboenden, bland annat Humanas. Det är inte klart än om det blir en dag i veckan, men åtminstone en dag varannan vecka.
Henrik Hägglund, massör, kommer också att kunna erbjuda behandlingar på plats i Takterrassen.
– I vårt hälsorum kommer det att finnas frisörstol, fotvårdsstol och massagebänk, sa Kenneth Levin. Arbetsgruppen arbetar med olika idéer hur servicen till oss boende kan utvecklas.

Upplåtelseavtal mm
Jonas Östblom och Patrik Jogedal, Svensk Fastighetsförmedling, informerade om procedurerna när det gäller de avtal, inflyttning mm. I samband med inflyttningen kommer Svensk Fastighetsförmedling att ha en ”flyttgeneral” på plats som ska hjälpa för att underlätta flyttningen.
– Förhandsavtalen ska ersättas med ett upplåtelseavtal som kommer att skickas ut vecka 12 eller 13 med flyttschema och bilagor, sa Jonas Östblom. Upplåtelseavtalet ska skrivas på och skickas till oss med ett bifogat svarskuvert.
I samband med tillträdesdagen ska insatsen, med avdrag för förskottet på 50.000 kr, vara inbetalt.
– Vissa efterarbeten från slutbesiktningen kan pågå efter inflyttningen, sa Jonas Östblom.

Inflyttning
Inflyttningarna börjar 16 juni i loftgångshuset och ett schema har upprättats där alla köpare får en tid när de ska flytta in. Nytt flyttschema är framtaget och inflyttningen börjar den 16 juni. Enbart vardagar är inlagda i schemat men den som vill flytta en lördag eller söndag skall boka tid med Jonas Östblom (070-601 94 34) eller Patrik Jogedal (072-068 89 96) på Svensk Fastighetsförmedling.
Bostadsrättsföreningen har tagit in offert på flyttning från en välrenommerad och certifierad flyttfirma, Gefleborgs Flyttservice. Erbjudandet kommer att skickas ut i slutet av mars. Den som vill kan flytta själv eller anlita annan flyttfirma. Tänk på att det bör vara en certifierad flyttfirma för att garantera en säker flyttning!

Parkeringsplatser
Det finns 22 parkeringsplatser för bilar i garaget plus två för motorcyklar. Markparkering kommer att finnas på andra sidan Muréngatan mot järnvägen.

Övrigt
Arbetsgruppen undersöker möjligheterna att ordna en bilpool för de boende. Redovisning i samband med nästa husråd den 9 maj.
Om någon vill sälja sin lägenhet så måste en av köparna vara minst 65 år gammal på grund av bostadsrättsföreningens status som trygghetsboende.
Lägenhetsförråden är inte så stora men större lägenheter har större förråd än mindre lägenheter.

Nästa husråd: 9 maj, samma tid kl 17 och plats, CentralTeatern (fd Folkets Hus).