Fackverk är således konstruktionssystem bestående av stänger som kopplas samman så att ett stabilt bärverk erhålls. Det enskilt största användningsområdet är för takstolar det skapas ett takstödsystem genom att använda en mängd sammankopplade fackverk och takstolar. Vi berättar mer om olika stålkonstruktioner.

Olika användningsområden

Även om grundfackverket är ett extremt enkelt konstruktionselement, kan det också bestå av mycket mer än bara tre element i form av en triangel – och det konstruktionselementet skulle fortfarande kallas fackverk. Det finns många olika fackverkstyper där ute, se flera på Give Steel Sverige, och de kan skilja sig åt i form, syfte och till och med specifika användningsområden.

Fördelar och nackdelar

Precis som med nästan alla andra stålkonstruktionselement i denna industri har stålfackverk alla fördelar med stål som material - återvinningsbarhet, prefabricering, en bra hållfasthet till en låg vikt, motståndskraft mot insekter och mögel, extremt lång livslängd och möjlighet att skapa strukturer för nästan alla möjliga användningsfall, från bostäder till industri. De har också sina brister, även om de är få. Relativt låg motståndskraft mot korrosion, oförmåga att behålla värme under lång tid (vilket är extremt viktigt för bostadsstrukturer under kyligare tider på året) och så vidare. Stålkonstruktioner kan också formas på flera olika sätt beroende på ett antal faktorer, dels hur lätt det är att koppla olika element till varandra, hur hög totalvikten är på en konstruktion som denna fackverk bär upp och, naturligtvis, hur estetiskt tilltalande det är. Med detta sagt är stålkonstruktioner den vanligaste formen av byggnadselement som grundelement, både för offentliga och privata byggnader. Även om konstruktionen ser enkel ut är den allt annat än simpel.