Takterrassens ambassadörer Lars Tobé och Kenneth Levin välkommen. Byggnadsarbetena för det nya bostadshuset på södra delen har påbörjats HSBs räkning. Det blir också ett Trygghetsboende men med 71 lägenheter med hyresrätter.

Bakgrund
Hans Ström, SPF, berättade om hur projektet Takterrassen startade med inriktning på trygghetsboende. I grannhuset har Capio läkarmottagning två dagar i veckan.
– Det är viktigt att så många som möjligt listar sig hos Capios Hälsocentral vid Kaserngatan eftersom det påverkar servicegraden för de som bor i Takterrassen, sa Hans Ström.

HSBs trygghetsboende
Hyresrätterna i HSBs trygghetsboende omfattar 71 lägenheter. Hyreskostnaden blir 6-6.900 för 1 rok, 6.900–8.400 för 2 rok, 9.600-10.800 för 3 rok och 11.600-11.800 för 4 rok. Intresseanmälningar ska -göras hos HSB. Diskussioner förs HSB om ett samarbete med Takterrasen, bland annat när det gäller gemensamhetslokaler, vävstuga snickarrum mm.
Bygget har påbörjats och man räknar med att de mest störande momenten nästan kommer att vara överstökade när inflyttningen påbörjas.
HSBs Trygghetsboende beräknas vara klart för inflyttning oktober 2018.

Humana
Humana, som redan finns i grannhuset, erbjuder hushållsnära tjänster och hemtjänst. Humana erbjuder hushållsnära tjänster som städning, fönsterputsning mm. Behovsprövad hemtjänst ordnas i samarbete med Gävle kommun och hemtjänstkontoret finns i grannhuset.

Hälsocentral
Capio hälsocentral på Kaserngatan 48 har sitt upptagningsområde mellan Kaserngatan ner till Gavleån. Tisdagar och torsdagar har man läkarmottagning och servicen kan utvidgas om boende i Takterrassen listar sig hos Capio. Vaccinationer kan göras i Takterrassens ”hälsorum” om tillräckligt många listar sig.
Capios Hälsocentral erbjuder bred kompetens, bland annat diabetssköterska, kurator, arbetsterapeut som kan bistå med utprovning av hjälpmedel, sjukgymnastik, astma-kol-sköterska mm Man har också en stabil personalsituation, till exempel har man haft samma läkare i 15 år och man anlitar inte hyrläkare.
Blanketter för listning hos Capio kommer att skickas ut.

Bygget
Färdigställandet av byggnaden följer tidplanen, medan markarbetena försenats något på grund av det dåliga vädret. Markytorna närmast byggnaden kommer att vara färdiga till inflyttning. Innergården räknar man att den blir klar före semestern, medan gräsytorna beräknas vara färdiga augusti-september.

Brister
Om något blivit fel i lägenheten ska det rapporteras på en särskild blankett som lämnas till receptionen. Lägenhetsägarna uppmanas att kolla om något fattas eller om det blivit fel när det gäller tillval och fylla i det på blanketten. Receptionen öppnar den 16 juni, första dagen för inflyttning.

Slutbetalning och nycklar
Slutbetalning 90 procent ska göras senast den 16 juni till bankgiro895-8605. Betalningsinstruktion skickas ut tillsammans med köparnas exemplar av upplåtelseavtalet.
Nycklarna ska utkvitteras hos Svensk Fastighetsförmedlings kontor på Nygatan 29, mot uppvisande av kvitto på slutbetalningen. De som flyttar in den 16 juni kan hämta nyckel från kl 07.00. Normal kontorstid är kl 09-17.
Lägenhetsförråden blir tillgängliga i samband med inflyttningen. Uppmaning att ta med hänglås till förrådet!
Avgiften till bostadsrättsföreningen ska betalas från och med inflyttningsdagen enligt inflyttningsschemat.

Gavlenet
Representanter för Gavlenet fanns på plats för att upprätta avtal om bredband, telefoni oh TV. Påskrivet avtal ska lämnas in senast 1 juni.

Infoskärmar
PlayIpp, som levererat det digitala informationssystemet till Takterrassen, informerade om förutsättningarna. Det ska finnas informationsskärmar i samtliga entréer och där visas aktuella händelser, planerade och oplanerade driftstopp mm. Om man vill ha informationen i lägenheten krävs smartphone eller läsplatta. Den som behöver hjälp med att komma igång med den personliga utrutningen kan vända sig till receptionen.
När det dyker upp erbjudanden om till exempel resor så kan man boka direkt via sin smartphone.

Gym och massage mm
Claes Rahm har gymklasser i Humanahuset två dagar i veckan. Mer information om tider mm kommer senare.
Henrik Hägglund är både massageterapeut och sjukgymnast (jobbar för Capio). Han har också verksamhet i Humanahuset. Henrik erbjuder massage 25 minuter för 300 kr och 55 minuter för 500 kr. Massagebänk ska installeras i hälsorummet på Takterrassen.
Bokning av tid görs i receptionen på Takterrassen.

Bilpool
Sunfleet erbjuder för privatpersoner. Bostadsrättsföreningen undersöker möjligheten att ordna specialavtal. Sunfleet erbjuder 4 olika typer av avtal, från månadsavgift noll kronor plus 80 kr/timme plus 2 kr/km upp till 999 kr/månad plus 15 kr/timme plus 1 kr/km. Priserna avser den billagaste biltypen.

Garage och parkering
Gävle kommun har tyvärr inte uppfyllt sitt löfte om 80 parkeringsplatser för Takterrassen men till inflyttningen ska det finnas åtminstone ett 50-tal parkeringsplatser, dels direkt på andra sidan Muréngatan och dels strax norr om Brunnsgatan. De senare platserna är inte reserverade så man får ta första bästa lediga plats. Man kan registrera 5 registreringsnummer för varje plats, men bara en plats kan utnyttjas. Parkeringsplats med motorvärmare kostar 688 kr/månad och utan 500 kr/månad. Garageplats kostar 900 kr/månad.
De som tingat garageplatser får tillfälliga p-platser tills garaget är tillgängligt, vilket hänger samman med bygget av det andra huset på tomten.
Garage och p-platser har tilldelats vartefter man gjort intresseanmälan.
En annan möjlighet är boendeparkering i området. Det handlar om oreserverade platser och kostar cirka 350 kr/månad.
De som har tilldelats garage eller p-plats kontaktas inom kort.

Porttelefon
För att porttelefonen ska fungera måste man ange vilket telefonnummer som ska läggas in, fast eller mobilt. Väljer man mobilt kan man öppna porten även om man är bortrest. Om man reser bort och vill ändra telefonnummer i porttelefonen kan det anmälas till receptionen.
Information kommer att sändas ut hur man ska anmäla vilket telefonnummer. Informationen måste vara entreprenören tillhanda senast 31/5.

Mat
En förteckning över cateringföretag kommer att presenteras vid ett senare tillfälle. Det finns 50 platser i den gemensamma matsalen vid receptionen.

Inglasning
Inglasningen är beställd av Montal. De som avstått att beställa inglasning kan beställa senare, men då ökar kostnaden med 15.000 kronor till 75.000 kr. Montal upprättar separata avtal med varje lägenhetsägare som beställt eftersom det inte är möjligt i nuläget för föreningen att stå som beställare. Den som vill ha gardiner till inglasningen beställer det via avtalet. Kulör ska anges.
Montaget börjar efter semestern, preliminärt vecka 32-35.

Inflyttning
Inflyttning
Gefleborgs Flyttservice har skickat offert till föreningen med förmånliga villkor för flyttning av bohag samt kringtjänster.
Företag som är auktoriserade hos Sveriges Möbeltransportörers Förbund, SMF, innebär maximal trygghet med nödvändiga försäkringar och trafiktillstånd samt utbildad personal.
Avstängningen av Muréngatan från Brunnsgatan till Nedre Åkargatan kommer att öppnas till inflyttningen 16 juni. Man kan köra fram till entréerna mot Muréngatan med bil med infart från Brunnsgatan.

Interimsstyrelsen och styrelse
Mötet beslutade att ge interimsstyrelsen mandat att fortsätta sitt arbete tills permanent styrelse utsetts. Det kommer att ske när huset är slutbesiktat, preliminärt oktober. Medlemmarna kommer att kallas till en extra stämma i september.

Bostadsrättsföreningen
Avtal har tecknats med Fastighetsägarna att sköta ekonomin för föreningen.

Öppet hus
Datum för öppet hus måste ändras, besked senare.

Mer info:
http://brf-takterrassen.se
http://www.prenova.se/brf-takterrassen
http://sunfleet.se