De senaste veckorna har bland andra Radio Gävleborg lyft fram vindkraften som en positiv händelse ur jobbsynpunkt i sina sändningar. Men utan att redovisa konsekvenserna för länets invånare om vad en avveckling av kärnkraft skulle betyda för tillväxten och jobben i länet.
Vad tycker Socialdemokraterna i Gävleborg om den avveckling av kärnkraften som både V och MP vill ha? Riksdagsledamot Lars Beckman kräver att Socialdemokraterna i Gävleborg lämnar ett tydligt besked om energipolitiken.
Miljöpartiet vill avveckla 1 – 2 kärnkraftsreaktorer redan de närmsta åren. En utredning från Riksdagens Utredningstjänst visar att en nedläggning av Forsmarksverket skulle få stora konsekvenser! Bland annat skulle stamnätet inte fungera alls i många län i östra Sverige och Stockholm skulle bli strömlöst. Hur ställer sig Socialdemokraterna till Miljöpartiets förslag?
- Hur ställer sig Socialdemokraterna till Miljöpartiets förslag och vilka besked ger Socialdemokraterna i Gävleborg sina väljare i energifrågan? Det är hög tid att Socialdemokraterna ger besked om hur de vill utforma sin energipolitik, säger Lars Beckman.
Och hur påverkas jobben?
- En höjning av elpriserna skulle slå hårt mot industriföretagen som är stora arbetsgivare i Gävleborg och det skulle hota många jobb, säger Lars Beckman.
Hur kommer Socialdemokraterna att resonera när det gäller valsamarbetet?
- Vad händer om Socialdemokraterna ger med sig i förhandlingarna med V och MP? Kan länets väljare lita på att jobben inte hotas vid en olycklig rödgrön valseger 2014? frågar Lars Beckman.
Energifrågan behöver debatteras innan valet!
- Jag är beredd att när som helst ställa upp i en energidebatt med företrädare för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och där de fackliga organisationerna IF Metall och Pappers får inleda med att ge sin syn på vilka konsekvenser en avveckling av kärnkraften skulle få för deras medlemmar, avslutar Lars Beckman.