Just nu pågår en intensiv lobbykampanj mot oss riksdagsledamöter från företrädare för Sveriges Radio. Syftet är självklart att försöka påverka oss som politiker för att få bästa möjliga villkor för sin verksamhet inför den kommande tillståndsprocessen. På det sättet skiljer sig inte Sveriges Radio från andra lobbyister, men likväl så måste man komma ihåg att vi som riksdagsledamöter företräder allmänheten medan Sveriges Radio i den här frågan om sitt eget sändningstillstånd företräder ett särintresse.

Vad är då allmänintresset i den här frågan? Det måste vara att vi skapar konkurrens på lika villkor mellan mediebolagen i Sverige och att vi verkar för att få ett så stort utbud som möjligt.

Riksdagens utredningstjänst har på vårt uppdrag utrett hur mycket den fria privata lokalradion betalat i koncessionsavgift sedan starten och hur mycket Sveriges Radio fått i bidrag via politiska beslut om tv- och radioavgiften. RUT skriver: Mellan år 1993 och år 2010 har drygt 2,1 miljarder kronor betalats in i koncessionsavgifter till staten för rätten att sända kommersiell radio i Sverige. Sveriges Radio har totalt mellan år 1993 och 2010 fått drygt 35,9 miljarder kronor från inbetalade avgiftsmedel för finansiering av sin verksamhet.

Trots det fundamentalt orimliga att de fria radiokanalerna har betalt över 2 miljarder sedan starten medan Sveriges Radio tagit emot 35,9 miljarder så har den privata lokalradion i Sverige cirka en tredjedel av lyssnarna i åldersintervallet 9-79 år, men i åldern upp till 50 år är den privata lokalradion större. Det är en fantastisk lyssnarutveckling och vi ska komma ihåg att det var just den dåvarande borgerliga regeringen som i början av 90-talet möjliggjorde fri och oberoende tv och radio i Sverige.

Det som var rätt då är lika rätt idag och det är att vi som politiker värnar om ett fritt mediautbud som är möjligt att ta del av för många. Vi menar därför att samtidigt som vi ska föra en diskussion och debatt om vilken public service vi ska ha i dagens moderna mediavärld, så är det minst lika viktigt att vi som politiker bidrar till att skapa konkurrens på lika villkor mellan Sveriges Radio och de fria och privata mediaföretagen.

Ett första steg i rätt riktning vore att ta bort koncessionsavgifterna för den fria radion och att underlätta för fler lokala sändningar runt om i Sverige. Radio är ett bra media där man kan starta en radiostation med små ekonomiska resurser.

Vi hoppas att våra kollegor i Riksdagen står emot Sveriges Radios lobbykampanj och istället ansluter sig till linjen med fri konkurrens på lika villkor. Det förtjänar hela Sveriges befolkning som då får ett rikt mediautbud. Varför ska man i Stockholm ha tio fria kanaler att välja på och fem SR-kanaler, medan man på en normalstor ort i Sverige har fyra SR-kanaler och endast två fria privata radiokanaler?

Lars Beckman, riksdagsledamot Gävleborg (m)
Carl-Oskar Bohlin, riksdagsledamot Dalarna (m)

Läs artikeln med kommentarer på:
http://www.medievarlden.se/diskussion/2011/04/riksdagen-maste-sta-emot-sveriges-radios-lobbykampanj