Ralph Brodin, ordförande i Brynäs Företagarförening, hälsade ett 20-tal åhörare välkomna. Han påminde också om att Eldklotet Gävle går av stapeln den 5 april.
L2 Ekonomi & Redovisning
Först ut var Kamilla Ferry, som berättade om sitt företag som arbetar som ekonomikonsult med årsbokslut, löpande bokföring, redovisning mm.
– Jag har jobbat länge med ekonomifrågor, berättade Kamilla Ferry. Min affärsidé är att försöka hjälpa företag att undvika onödigt krångel och göra det enkelt så att alla förstår.
L2 Ekonomi & Redovisning arbetar med alla typer av företagsformer med bland annat affärsutveckling.
– Respekt, laganda, entreprenörskap är en del av ledorden i mitt arbete, sa Kamilla Ferry. Genom att samarbeta med andra företag så kan jag erbjuda mina kunder helhetslösningar, som också innehåller uthyrning personal, marknadsföring, projektledning och personalfrågor etc.

Qlivet
– Tillväxt är viktigt för vårt samhälle och vi vill med projektet Qlivet hjälpa företagande kvinnor att utveckla sina företag, sa Merja Parviainen. Vi hjälper till att analysera företagets möjligheter och behov som sen blir underlag för en åtgärdsplan.
En viktig del i projektet är också att matcha företagen med utrikesfödda kvinnor med yrkes- eller akademisk utbildning.
– Det råder viss kompetensbrist och därför är det viktigt att vi utnyttjar alla de resurser som vi har till förfogande, sa Merja Parviainen.
Projektet Qlivet ska:
• motivera företagande kvinnor till att samarbeta med utrikesfödda kvinnor,
• visa hur detta kan bidra till tillväxt och affärsutveckling
• synliggöra företagarnas viktiga involvering i samhällsnyttan
• stimulera företagande kvinnor att samverka och vara delaktiga i Gävleborgs län
• erbjuda starka åtgärdsprogram till både länets företagande kvinnor och arbetssökande utrikesfödda kvinnor
• ge extra möjligheter till arbetssökande utrikesfödda kvinnor med akademisk utbildning eller yrkeskompetens
• bidra till att skapa ökad jämställdhet på arbetsmarknaden i länet
– Som företagare vill man ju veta vad man själv har för nytta av sitt engagemang i projektet Qlivet, ”What’s in it for me”, sa Merja Parviainen. Det handlar ju inte enbart om samhällsnytta, deltagande företag ska ju också känna att de har nytta av det.
Deltagande företagare får möjlighet att utveckla:
• Nya marknader
• Nya kundgrupper
• Möjligheter för affärspartners
• Nya tjänster och produkter
• Mer resurser till verksamheten
• Nya processer och effektiviseringar
• Nya kompetenser till verksamheten
• Planering inför kommande generationsväxling
- Det här ger möjlighet att samtidigt bidra till samhällsnytta och integration, sa Merja Parviainen. Villkoren för att vara med är att det ska vara kvinnor som är ägare eller delägare i ett mindre företag med upp till 49 verksamma i företaget.
Deltagande företag erbjuds:
• Affärscoach genom hela projektet
• Identifiering av tillväxtbehov
• Identifiering kompetensbehov
• Genomförande av rekryteringsprocesser
• Kunskapsinsatser som är unika för företaget
• Mötesplatser för tillväxt och utveckling
• Tillväxt i samverkan med utrikesfödda kvinnor
De utrikesfödda kvinnorna erbjuds:
• Coach och personlig handledare
• Kunskaps-och självstärkande insatser
• Tillgång till företagare med tillväxtbehov
• Mötesplatser med ingångar till arbetsmarknaden
• Tillväxtprogrammet ger möjligheter till självförsörjning
– Vi har hittills ett tiotal företagare som är med i Qlivet och till hösten är vi redo att vara i full gång, sa Merja Parviainen. Så nu är det upp till er företagare att anmäla intresse!
Vad krävs av företagaren för att kunna delta:
• Att företaget har behov av tillväxt och affärsutveckling
• Att företaget disponerar en lokal utanför hemmet
• Tid för tillväxt, det vill säga tid med affärscoaching, rekrytering, kunskapsinsatser, inspirationsdagar och samarbete med tillväxtresurser
• Utrustning för en fungerande arbetsplats för tillväxtresursen
Det är bara att önska Qlivet lycka till med projektet och att företagarnde kvinnor i Gävle inser vilken resurs de erbjuds med möjlighet till tillväxt! Redan på mötet anmälde två företagande kvinnor intresse för att delta i projekt Qlivet!