För kännedom: David Nyström. Daniel Nordström, Giron Wilhelmsson, Anders Wennberg m fl.

Till yttrande- och åsiktsfrihetens förkämpar.

Som framgår av nedanstående, klassades denna artikel av chefredaktören Daniel Nordström (AB) som rasistisk och blev därför inte godkänd. Eftersom jag aldrig skulle komma på tanken att hindras av vakthundar bestämde jag mig för att dra upp 300 ex och dela ut på Stortorget.
Med hänsyn till att dagen var grå och jag var osäker över hur artikeln skulle mottagas med hänsyn till att den klassats som rasistisk var jag något dämpad i humöret då jag skulle dela ut den.
Jag kan emellertid glädja er med att mottagandet blev över förväntan, trots att jag vid upprepade tillfällen påpekade att den klassats som rasistisk.
Som sagt. Utdelningen gick fortare än vanligt. Men även ett nytt inslag visade sig. Många återvände då de läst artikeln och tackade mig för den. Sålunda kom en ung invandrarkvinna och bad att få 30 ex att dela ut i sitt parti som skulle ha möte senare på dagen. När jag insisterade om att det klassats som rasism tittade hon mig i ögonen och sa, "men så här är det ju"! Vid ett senare till fälle kom styrelserepresentanter för en av våra större hjälporganisationer och läste det bredvid mig.
Dessa bad också att få ett antal för utdelning. Det hjälpte inte att jag hävdade att det ansetts vara rasistiskt. Härutöver kom såväl äldre personer som unga flickor och tackade mig för artikeln. Eftersom de båda lokaltidningarna har gjort kritik, sammanhängande med invandringen, synonymt med rasism har jag tvingats ut på gatan allt oftare. Jag kan därför nämna att jag sällan mötts av sådan respons som i lördags.
Det "lustiga" med Daniel Nyström är inte enbart att han beskyller mig för rasism. Han vill också - vilket kanske säger mer om honom än om mig - styra i vilka medier eller sajter jag får skriva i för att jag skall bli godkänd av honom. Sålunda nämner han att jag skriver på Exponerat. Och i detta har han rätt. Jag skickar nämligen, och har alltid gjort så, mina artiklar till ett flertal oavsett om jag delar åsikterna eller inte som de ansvariga står för. För mig innebär detta en möjlighet till debatt och även påverkan för dem som, liksom de politiskt korrekta, har byggt murar för annat än sina egna åsikter och tankar. Den som är intresserad kan t ex gå in på Exponerat och ta del av hur hudflängd jag blir när jag tar strid med antisemiterna och försöker försvara judarna. Likheten mellan de politiskt korrekta och rasisterna är slående.
Under Sovjettiden hånade svenska medier Tass och Pravda för att de påstods ha bildat symbios med makten. Det var helt riktigt. Tyvärr kan samma sak sägas om de svenska medierna i dag. I samband med denna allians har de också tagit avstånd från yttrande- och åsiktsfriheten.
Så min yttrande- och åsiktsfrihet tänker inte jag låta inskränkas av yttrandeofrihetens bandhundar. Utöver Stortorget ger Internet oanade möjligheter att sprida sitt budskap.
Till sist något jag burit med mig hela livet. Det är min mors sista ord. "Håll dig alltid till sanningen, annars blir Du aldrig en redbar människa".
Olle Ljungbeck, Gävle

Denna artikel har av den politiskt korrekte chefredaktören för Arbetarbladet, Daniel Nordström klassats som rasistisk och därför stoppats! Hur länge till skall den politiska korrektheten få hindra oss, att i medierna verka för att invandrarkvinnor/flickor skall få ett värdigt liv utan att vi därför skall anses vara rasister?

Hur länge till skall invandrarflickor i Sverige få sitt liv förstört genom könsstympning?
När våra barn var små var det obligatoriskt att gå på kontroll med dem på barnavårdscentralen. Självklart måste dessa krav finnas kvar. Men sannolikt finns det inte klara regler för att kontroll också skall göras huruvida invandrarflickor utsatts för könsstympning? Liksom i många andra fall där det rör sig om oacceptabla värderingar och seder som invandrare tagit med sig hit är myndigheterna både döva och blinda när det gäller att skydda såväl barn som vuxna.
Vi får ständigt höra av invandrarförespråkarna vilken humanitet de står för genom dagens massinvandring. Men när man ser hur framförallt invandrarkvinnor/flickor lever kvar i samma förtryck som i hemlandet och utsätts för skändligheter i form av omskärelse, hedersvåld etc av sina landsmän har de politiker och myndigheter som skryter med sin humanism inget att yvas över.
Inte sedan 2006 har någon ny utredning gjorts om hur omfattande könsstympningen är i dag.
Enligt de som vågar se verkligheten lär den inte ha minskat nämnvärt sedan 2006. Då var antalet
19 procent! Alltså en femtedel av flickorna som kommer från länder där könsstympning tillämpas utsattes/utsätts för detsamma i Sverige! Detta är inte bara en skam utan en förbrytelse politiker och myndigheter är medskyldiga till, om de inte omgående utrotar denna ohygglighet. Under de senaste 10 åren har trots dessa fasansfulla siffror endast 46 anmälningar gjorts!
I Lund har en docent i folkhälsovetenskap och forskare på institutionen för hälsa, vård och samhälle fått i uppgift att kartlägga arbetet med att förebygga könsstympning i Sverige.
Men detta räcker givetvis inte. Självklart måste alla barn regelmässigt kontrolleras på barnavårdscentralerna. De senare måste få klara regler så att eventuella brott uppdagas.
Men givetvis måste alla invandrarföräldrar få besked om förbud mot stympningen och vilka straff denna medför.
Olle Ljungbeck, Gävle