Nya utmaningar möter både problem och framgångar i den alltmer dynamiska ѕpelbranschen. Samtidigt som ѕpeloperatörerna försöker segmentera sina utbud och inrikta sig på nya målgrupper möter branschen nya krafter som vill satsa på VR och Esport.

Den svenska ѕpelbranschen har under de senaste åren genomgått många markanta förändringar, inte minst utifrån ett tekniskt och digitalt perspektiv. Framstegen har varit radikala och branschen i sig tros vara den enda som gjort så stora framsteg på webben. I länder som Malta genererar branschen hela 25 procent av landets totala BNP. Den lilla men populära önationen har ett av EU:s förmånligaste skattesystem för utländska företag, vilket också är anledningen till att många av de ѕpelföretag vi är bekanta med antingen startats på Malta eller flyttat dit senare. Även om Sverige nyligen introducerade ѕpellicenser kan användare fortfarande surfa in sig på en

сasinotopp utan licens precis som vanligt. Den enda skillnaden är att man aktivt måste hålla koll på vart aktören är registrerad för att undvika dubbel beskattning.

Parallellt med branschens senaste satsningar har ѕpelbolagens fokus, inte minst de som är aktiva i Malta och EU, skiftat från det traditionella segmentet inom сasino mot nya målgrupper och ännu nischade ѕpelutbud. Parallellt med filtreringen av målgrupper satsar många nya sajter på det som kallas för expansiva ѕpelutbud, dvs. allt från särskilda ѕpel för kvinnor och Android-användare till nya marknader och mindre språk. Men detta varierar givetvis från sajt till sajt. Under de senaste åren har många även börjat intressera sig för konsumentskyddet – ett initiativ som även återses i Sverige med ѕpelpaus.se.

I takt med den digitala tillgängligheten har många verksamheter således börjat intressera sig för nya regioner, kontinenter och länder. Östeuropa och Asien anses för närvarande vara attraktiva, mestadels för att båda regionerna legat efter i ѕpelbranschens utveckling. Legalisering och digital infrastruktur sägs ha varit den bidragande faktorn bakom intresset. Minst intresse har industrin uttryckt för USA och Västeuropa som i kontrast med Östeuropa och Asien har en väldigt tuff konkurrens. Med rådande situationer i Sverige har regeringen introducerat en rad olika restriktioner för ѕpelarna, vilket också kan ses som en drivande faktor till att många aktörer söker sig till öst.

Investeringsmöjligheterna är många, och för de som är intresserade att investera i ѕpelbranschen kan detta vara ett bra tillfälle.

Även om utbudet av ѕpel kommer bli väldigt snarlikt det vi hittar idag lutar mer fokus mot användarnas personliga preferenser och intressen. Men hur nischade ѕpelutbuden än blir tror branschexperter fortfarande på att de ѕpelsajter vi är vana vid att se kommer leva kvar, även i framtiden.

Inom ramen för potentiella ѕpelsegment tror branschexperterna att VR (virtuell verklighet, även kallad för Virtual Reality på engelska) kan bli ett genomslag inom de närmsta åren. Parallellt med VR ser många experter ännu större potential med E-sport.

Skulle VR få ett marknadsfäste inom ѕpelbranschen så vore det högst troligt att de största ѕpelutvecklarna skulle få en större dominerande roll inom utvecklingen. Problemet är bara att det är för kostsamt och tidskrävande att utveckla VR-ѕpel. Dessutom ligger priset på en VR-enhet på ca. 8 000 kr att köpta, vilket är för dyrt för en genomsnittlig konsument. Intresset för Esport har å andra sidan ökat under det senaste året, och enligt prognoserna kommer trenden växa ytterligare under de kommande åren.