IQoro rekommenderas för att återskapa dessa viktiga funktioner hos barn och vuxna som råkat ut för sjukdomar som t ex stroke, hjärn- och fosterskador eller cancer i munhålan.

IQoro är även till hjälp vid snarkproblem eller då övre magmunnen inte fungerar med rethosta, stoppkänsla för fast mat, sura uppstötningar, heshet och bröstsmärta som begränsar livskvaliten.

IQoro, en träningsprodukt och metod, har forskats fram, utvecklats och patenterats av ett annat Gävleborgsföretag, MYoroface AB i Hudiksvall, där medicine doktorn och tandläkaren Mary Hägg är initiativtagare och huvudägare.

Det har tagit 20 år från idé till färdig metod och produkt.

Det finns ett jättelikt behov av IQoro produkten i Sverige och på världsmarknaden!

- Det kan ta några år för oss att nå den potentiella marknadsstorleken och då måste vi få vården att välja bort alternativet "ingen behandling alls."

Många patienter idag lider utan att få hjälp, och av den anledningen fortsätter att frekvent belasta sjukvården med stora kostnader som följd, förklarar Ylvali Gerling, Vd för MYoroface AB.

För mer information kontakta gärna

ang. metoden o. produkten:
MYoroface AB, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall
http://www.myoroface.com

ang. tillverkning:
Forma Plast AB, Hamrångevägen 16, 816 31 Ockelbo
http://www.formaplast.se