– Vi människor är konstruerade för att under korta perioder utsöndra stresshormon, som gör oss alerta, mer aktiva och mer fokuserad på att agera snabbt, sa Per Dahlman. När vi möter en sabeltandad tiger eller när vi försöker hinna med bussen fyller stress och stresshormon en viktig funktion för att hjälpa oss att klara av situationen.
Om vi får en inspirationsfylld utmaning kallar vi det ibland för positiv stress. Men upprepad och långvariga stresstillstånd riskerar att ge negativa effekter på kroppen, oavsett om det är positiv stress! Stimulerande arbetsuppgifter med många bollar i luften gör att jobbet blir mer utmanande och roligare. Man måste ändå se upp eftersom även den ”roliga” stressen kan få negativa effekter på sikt, som utbrändhet mm. Understimulans kan också leda till negativa effekter för oss.
– Det som skapar stress för en person behöver inte uppfattas som stressande för en annan, sa Per Dahlman.
Vi reagerar på olika sätt utifrån våra olika personligheter. En som har höga ambitioner och höga krav på sin egen prestation kan skapa press och stress på sig själv, medan den som har låg självkänsla och saknar grundtrygghet lättare hamnar i stressande situationer.
– Samhällsklimatet, stökig livsmiljö, hög arbetsbelastning, orimliga krav, för många bollar i luften, tillvaron på högvarv, dålig arbetsmiljö, saknar inflytande över sin egen situation, sysslolöshet, meningslöshet, låg självkänsla, utan grundtrygghet, oro, rädsla, ångest, traumatiska händelser med mera, med mera – ja, det finns många orsaker till yttre och inre stress, sa Per Dahlman.
Om vi är utsatta för upprepad och långvarig stress finns det risk för at vi drabbas av olika problem som: sömnproblem, huvudvärk, hjärt- och kärlsjukdomar, koncentrationssvårigheter, trötthet, ilska, depression, utbrändhet, allergier, mag- och tarmproblem, reumatism, försämrat sexliv – listan kan göras ännu längre!
– Många situationer i dagens samhälle skapar stress och press och vi mäts och värderas ofta efter prestation, sa Per Dahlman. Andra saker påverkar också som jakt på status och framgång, men som gör att resultatet blir press och stress och därmed minskar vår frihet!
Frågan är bara hur man hanterar allt detta! Upplevelsen av stress är bunden till de egna tankemönstren, känslor och beteenden.
- Stress är en inre upplevelse och kopplad till vår egen livssituation och livsstil och då är det också möjlig för oss att åstadkomma förändring, sa Per Dahlman. Med ökad medvetenhet om sig själv ökar möjligheterna att åstadkomma en positiv förändring.
Tänk efter på vad som egentligen är viktig, kanske: må bra, känna meningsfullhet, ökad självkänsla, känna gemenskap och trygghet, bry sig om, personlig utveckling, et enkelt liv, koppling till naturen, bra mat, ta hand om kroppen osv.
– Vi behöver en tydlig målbild, kunna se möjligheterna till förändring, hitta morötterna och motivationen för att sedan fatta beslut om vad vi ska göra, sa Per Dahlman. Sen ska vi ta det steg för steg och se det långsiktigt, men framför allt vara snälla mot oss själva när vi utvärderar vad vi åstadkommit!
Man ska också försöka ”lugna ner” tankarna så att de inte flyger iväg för mycket.
– Sök dig mot det som lugnar ner dig, andningsövningar, pauser, promenader, tänka bra tankar, sa Per Dahlman. Men försök inte fly från dina tankar för de springer fortare än du så det gäller att hitta en långsiktig förbättring.
- Hur väl känner man sig själv, vågar vi stanna upp och lyssna på oss själva? sa Per Dahlman. Vilka är mina styrkor och svagheter, drivkrafter och behov och vad vill jag, egentligen?
Självkänsla är viktig, att man är okej med sig själv, trygg och harmonisk, balanserad och känner glädje.
– Negativa tankar stärker vissa nervbanor medan positiva tankar stärker andra nervbanor, sa Per Dahlman. Om vi kan lära oss positivt tänkande så leder det till minskad stress.
Självkänsla är viktigare än självförtroende, vilket kan låta konstigt. Men självkänsla handlar om hur jag ser på mitt egenvärde medan självförtroende gör att man känner sig säker på sin sak. En fotbollsspelare som är duktig på att göra mål tvekar inte när han får chansen, men han kan ändå vara osäker på sitt egenvärde som människa!
– Vi måste ifrågasätta våra måsten och minska på dem och omvandla dem till det vi vill och väljer själva för att skapa mindre stress, sa Per Dahlman. Vi behöver känna acceptans för hur världen ser ut, samhället fungerar men framför allt acceptans för både vår egen livssituation och andra människor.
Rådet är också att leva så enkelt som möjligt, omvärdera livsstilen, skala bort och ner, sakta ner tempot och försöka hitta glädjen i det lilla och känna tacksamhet över sin egen situation!
– Hantera stressen genom att mer vara en betraktare och möjligen delta men inte dras in i ett drama, sa Per Dahlman. Försök att inte ta saker så personligt!
Man ska försöka omgivningens påverkan, våga sätta gränser och säga ifrån, planera in ledig tid och göra något kul eller prova på meditation och andra metoder för att koppla av. Bra kost, motion, yoga är också bra för at minska stressen.
– Utgå från din egen, äkta inspiration och plocka fram din kreativitet, lev i glädje! sa Per Dahlman. Var uppmärksam så at du inte ramlar i i gamla hjulspår med press och stress!
Vi skapar ofta våra egna begränsningar, du är unik, ingen är som du, våga gå din egen väg för då mår man bättre och får ett meningsfullare liv, avslutade Per Dahlman.
Anette Svedinger överräckte sedan en burk med honung, från egna bin, till Per Dahlman som tack för föredraget.

Mer info: http://www.upplevnu.se/