Så som takabsorbent, väggabsorbent och liknande. Det finns även så kallade akustikpaneler, som är bra för att få bort efterklang. Takabsorbenter fungerar utmärkt för att kunna minska ljudnivån inom offentlig miljö, idag säljer många företag någon sorts absorbent för tak, allt ifrån az design, absoflex, dpj samt allakustik mm. När man talar om olika sorters ljudabsorbenter så har de alla tillverkats i ett material som är just ljudabsorberande. Absorbenter för tak, väggar med mera, de kan även ha olika former och färger.

Satsa på bra takabsorbenter

Det kan vara bra att sätta upp takabsorbenter i taket. På https://www.azdesign.se finns det absorbenter för tak samt att det även finns väggabsorbenter. Det kan vara en fördel att använda båda delar, för att verkligen kunna dämpa ljuden på bra sätt. Absorbenter tar dock inte bort allt ljud, vilket är bra att vara medveten om. Men de ser till att reducera ner ljudnivåerna på bästa sätt. Därför är det bra att sätta upp takabsorbenterna i lokaler som är stimmiga, där det ekar eller där det ofta är höga ljudnivåer. Alla typer av ljudabsorbenter är i ett material som så att säga suger åt sig ljudet, så att ljudvågorna absorberas upp.

Ökad trivsel med absorbenter för tak och vägg

Är det kanske så att ert kontor har en ljudnivå som inte känns bekväm, så är det smart att satsa på att ha både tak och vägg absorbenter. Att ha en dämpad ljudnivå gör det trivsammare att sitta och jobba. Samma sak om det är offentliga lokaler, där det samlas mycket människor på ett och samma ställe.