Bland det första förutom husets utseende som familjen måste vara införstådd med är ifall det finns pengar för att slutföra projektet.

Oftast gäller det att ta ett lån för att kunna utföra ett så pass stort och engagerande uppdrag. Lånemarknaden erbjuder många varianter. Både banklån och lån från övriga aktörer finns tillgängliga när det kommer till husbygge.

Ifall du gärna vill titta på en sammanställning över olika låneprodukter kan du titta på Fairlån här.

Lånkrav och villkor skiljer sig olika långivare emellan. Det kan handla om skillnader för aktuella räntenivåer, avgifter m.fl. Skillnader förekommer även för kraven som långivaren ställer på sina kunder. Lånprocessen dem emellan är också olika. Ifall du inte kan hitta rätt kan en låneförmedlare vara till stor hjälp. De är bekanta med lånemarknadens krav och kan tipsa dig om långivare som passar just dina ekonomiska förhållande och profil.

Vilka steg ska du ta för att kunna bygga?

Vilka är de viktigaste stegen som du måste ta för att kunna bygga ett hus? Här kommer några av de viktigaste punkterna

Välj en tomt som passar dig och familjen

Skaffa bygglov

Kontakta en arkitekt

Gå genom arkitektur och arkitektplaner noggrant

Sök finansiering antingen via en bank eller en annan aktör aktiv på lånemarknaden

Gör en förundersökning av olika byggfirmor och välj en som passar dina egna preferenser

Sätt igång

Kontrollera byggprocessen så ofta du önskar och kan. Ett sådant projekt kan ta upp till ett år eller lite längre.

Ovanstående steg är grundläggande och har ett flertal underkategorier. Med andra ord står det olika processer bakom varje punkt beskrivna här ovan. Idag finns det gott om olika entreprenörer som erbjuder helhetslösningar när det kommer till husbygge. Det kan vara ett passande alternativ för dig som inte har tiden eller kraften att gå genom hela processen på egen hand.

Välj rätt byggfirma

Att välja en bra byggfirma när arkitekturplanerna är färdiga kan kännas som en tuff uppgift. I dagsläget finns det gott om företag som erbjuder byggtjänster. Att ha många alternativ att välja emellan är både bra och dåligt. Fördelen är att du har tillgång till olika firmor och kan jämföra deras kompetenser och förhållningssätt. Nackdelen är att du lätt kan känna dig bortkommen bland så många olika aktörer.

Lättast är det att tillfråga någon bekant eller kollega som byggt eget hus. En rekommendation från en närstående person brukar vara det bästa. Om du inte känner någon som tagit sig utmaningen att bygga eget kan du titta på nätet. Börja med att undersöka marknaden dvs titta på byggföretag verksamma i det området du själv tänker bygga.

Bestäm gärna en träff och be om att få titta på deras referenslistor. Vad har kunderna sagt om dem? Har de överhuvudtaget en sådan lista? Dessa är två väsentliga saker som du måste kontrollera innan ditt slutgiltiga val.

Offerter om byggtjänster som sänds när du endast fyller i ett online formulär ska tas med en nypa salt. Seriösa entreprenörer gör ett husbesök, i det här fallet ett besök på tomten. De bekantar sig med arkitekturplanerna och dina egna önskemål. Först därefter kan de ge en offert.

Kontrollera att det inte finns några dolda avgifter och kostnader innan du skriver under. Hur ser tidsramen ut? Är den överkomlig? Allt handlar om en god kommunikation dig och din byggpartner emellan.

Håll koll på budgeten

Att hålla koll på budgeten är en viktig uppgift när ett hus byggs. Oftast bestäms den innan processen startar men i många fall händer det att ett hus kostar lite mer än vad du beräknat.

Så, ha en sådan buffert i tanke när du sätter igång. Detta betyder givetvis inte att budgeten får överskrida den ursprungliga med flera hundra tusen kronor. Absolut inte men det kan uppkomma några små avvikelser. Ha den detaljen med i beräkningen.

Är det nu så att budgeten går över styr är det bäst att kontakta byggfirman och se över den med dem. Detta är av väsentlig betydelse, speciellt om du redan har tagit ett lån som måste avbetalas. Tanken är inte att du ska skuldsätta dig ytterligare bara för att det finns en felberäkning.

Målet är att kunna njuta av ett nytt hem, byggt på ett sätt som du och familjen velat.

Välkommen till ert nya hus!