Jag har haft förmånen att följa fyra möten med företagare i Gävleborgs län, Gävle, Ljusdal, Alfta och Hudiksvall. Dessutom har jag träffat många företagare som verkar inom de områden som omfattas av RUT- och ROT-avdrag. Oron kanske inte är så stor för att de rödgröna skall ta makten, men som företagare är man van att bedöma risker och förbereda sig för konsekvenserna. Det är bara att konstatera att de här rödgröna förslagen väcker en mycket stor oro och ilska. ”Förödande”, ”politiskt självmord”, ”ökad ungdomsarbetslöshet”, ”skattechock” är bara några av omdömena.
Ordförande i kommunstyrelsens i samtliga länets kommuner fick några frågor som gäller företagarnas oro. De socialdemokratiskt styrda kommunerna, utom Hofors, svarade gemensamt. När det gäller kilometerskatten så försöker man lugna skogsbranschen i Gävleborg med att man kan tänka sig att göra undantag för bland annat skogsbranschen. Men det finns inget konkret hur man tänker göra med utländska åkare. Undantag, gränskontroller, kontroll av kärjournaler, dispyter om vilka som är berättigade till undantag – det låter som en dyr administrativ apparat! Räcker de fyra miljarder man räknar med att kilometerskatten skall inbringa för att täcka kostnaderna för administrationen.
Dessutom påstår socialdemokraterna att man gjort en felräkning om en lastbil som kör 25 000 mil per år drabbas av en extrakostnad på cirka 400 000. Det beror på hur man ser det. 14 kronor per mil blir 350 000 kronor och till det kommer administrativa kostnader för åkaren. Hur kan det bli en ”felräkning”? Frågan är i stället om de rödgröna räknat rätt! Om man redan på förslagsstadiet måste lugna med att det blir undantag så pekar det kraftigt mot att kilometerskatten är feltänk från början till slut. Hur beskattas en lastbil som kör handelsvaror på dragbilen och plank på släpet?
En oväntad konsekvens av kilometerskatten togs upp av Christer Simrén, VD på Korsnäs: om kilometerskatten införs blir 30 procent av svensk skogsareal olönsam att avverka. Med konsekvenser för pappersindustrin, sågverken samt biobränsleframställning! Det senare ett riktigt skott i foten av Miljöpartiet!
När det gäller RUT- och ROT-avdrag så är det inte bara en fråga om skattelättnader för dem som hyr en städfirma eller anlitar en rörmokare. Det handlar också om ett förhållningssätt gentemot svartarbete! RUT och ROT gör det olönsamt att jobba svart med ”hushållsnära tjänster”, vilket är en starkt bidragande orsak till att avdragen går med plus för staten. Är de rödgröna inte intresserade av att motarbeta svartjobb? Är inte de rödgröna intresserade av att de seriösa företag som jobbar i de här branscherna skall få en chans att hävda sig gentemot oseriös konkurrens?
Sänkta arbetsgivaravgifter för unga under 26 år är, som jag ser det, en metod att komma runt problemen med lägstalöner. Att anställa en person är ett stort ansvar som innebär både en möjlighet att öka omsättningen men också en risk om personen ”floppar”. Den sänkta arbetsgivaravgiften gör att det blir mer förmånligt att anställa någon som saknar erfarenhet. Företagarna vittnar om att det kan ta upp till två år innan en nyanställd producerar i nivå med en som är erfaren. Det gäller de flesta yrken, från maskinförare till säljare. En röst bland företagarna: ”det är inte bara McDonalds som tjänar på sänkt arbetsgivaravgift, mest tjänar de unga på det genom att de fått jobb”.
Det har varit en intressant resa att följa valet tillsammans med företagare i Gävleborgs län. Det är alltid spännande att uppleva den framåtanda och framtidstro som kännetecknar länets företagare. Den globala konkurrensen gör sig kännbar in i minsta verkstadsföretag och då gäller det att vi underlättar för företagen i stället för att försöka stjälpa dem med nya pålagor!