Hans Lindberg, statssekreterare på Finansdepartementet och en av Anders Borgs närmaste medarbetare, berättade om tillkomsten och effekterna av jobbskatteavdraget.
Hans Lindberg är bördig från Gävle och har bland gått på gymnasiet på Polhemsskolan. Hans var bland annat generaldirektör för för Ekonomistyrningsverket innan jobbet som statssekreterare.
Problembilden 2006, som ledde fram till hur jobbskatteavdraget formades:
- Det lönade sig dåligt att arbeta
- Det var dyrt att anställa
- Tillväxten skapade inga nya jobb
- Ett växande utanförskap med allt fler som inte kom in på arbetsmarknaden
Regeringen beslutade att det måste löna sig bättre att arbeta. Sverige hade till exempel den förmodligen högsta skatten på arbete i världen!
- Mest frapperande var att marginaleffekten för störst för lågavlönade, sa Hans Lindberg. Om man tar hänsyn till bostadsbidrag mm hade de med de lägsta lönerna över 100 procent i mariginaleffekt, det vill säga mindre kvar i plånboken om man jobbade en timme extra.
Utanförskapet ökade snabbt under lågkonjunkturen i början av 90-talet och återhämtade sig dåligt. 1997 var nästan 1,2 miljoner utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet, sjukskrivning mm. Dessutom var sjuktalen väldight höga 2006:
- 184 000 sjukfall per dag
- 81 000 långtidssjukskrivna
- 556 000 i sjuk- och aktivitetsersättning
Utanförskapet hade dessutom ökat med 48 000 per år sedan 2003!
Lösningen blev Arbetslinjen, det skulle bli mer lönsamt att arbeta med jobbskatteavdrag, enklare regler och billigare att anställa samt reformer av A-kassan och sjukförsäkringen.
- Effekterna av den här satsningen börjar bli påtaglig och har inneburit cirka 120 000 nya jobb, berättade Hans Lindberg. Siffrorna har tagits fram av olika bedömare, som vi i Finansdepartementet, Riksrevisionen, SNS konjunkturråd med flera.
Tyvärr är marginaleffekten för de lägst avlönade kvar över 100 procent men Hans Lindberg men Hans Lindberg betonade att regeringen kommer att jobba vidare med detta.
- Jobbskatteavdraget har ändå inneburit mest för de lågavlönade där vi närmar oss medelvärdet inom OECD, sa Hans Lindberg.
Finansdepartementet arbetar nu med ett förslag för att ytterligare öka jobbskatteavdraget.
- Vi i Sverige kan också glädja oss åt en stark tillväxt, sista kvartalet 2010 var den högst bland industriländerna, sa Hans Lindberg.
Minskad sjukfrånvaro är en annan effekt av Arbetslinjen.
Även RUT- och ROT-avdragen har haft en positiv effekt, både när det gäller fler jobb och minskad svart marknad.
- Vi räknar med att RUT och ROT är självfinansierat till 90 procent, sa Hans Lindberg. Dessutom finns det andra positiva, mänskliga effekter av att kunna arbeta vitt i stället för svart.
RUT- och ROT-avdragen skall också ses över, kanske det utökas så att fler tjänster i hemmet kan omfattas.
Många pensionärer är kritiska till jobbskatteavdraget, eftersom de tycker sig inte ha fått del av det. Däremot kan en pensionär, som fortsätter att arbeta, få en kraftig standardhöjning. För de med lägsta pensionerna kan det innebära nästan 16 procents bättre ekonomisk standard!
Problem och utmaningar 2011:
- Återhämtning efter finanskrisen
- Ökande internationell konkurrens
- Utbildning
- Att tillväxten skall komma alla till del
Uppgifterna framöver:
- Värna de offentliga finanserna och bygga upp överskott inför nästa lågkonjunktur
- Fler i arbete
- Utbildning som jämnar ut "livschanserna" och stärker vår konkurrenskraft
- God sjukvård och äldreomsorg för att trygga sammanhållningen
- Minska riskerna i det finansiella systemet för att säkra en stabil utveckling
Vi hoppas att Hans Lindberg och hans kollegor på Finansdepartementet skall lyckas hålla den svenska skutan på rätt köl och med full fart inför framtiden!

Några kommentarer från andra inbjudna talare:
Ann-Sofie Orrsten, Städtjänst: Vi har 45 anställda och minst 6 av dem jobbar med RUT-jobb. Vi har cirka 300 RUT-kunder om året och de flesta är barnfamiljer och pensionärer. När det gäller fönsterputs är 80 procent av kunderna pensionärer.
Viktor Ramsjö, ordförande LO Gävleborg/Dalarna: Går det bra för Sverige så finns det utrymme för skattesänkningar, men vi borde investera mer i välfärd. RUT- och ROT-avdragen skapar arbetstillfällen och minskar svartjobben. Men det vore fel att permanenta ROT-avdragen, de borde bara finnas under lågkonjunktur.
Jan Sjölander, Unionen: Vi är partipolitiskt obundna men tycker att man borde titta mer på vad vi får för skattepengarna.
Anita Söderman, LRF-konsult: Jobbskatteavdragen gynnar även de företagare som själva är aktiva i sitt företag. Men fokus för företagare är bland annat att det behövs stabilitet och trygghet och därför är det viktigt att det inte blir snabba förändringar när det gäller lagstiftning och regler. Nu är det för många tröskeleffekter, till exempel vid 25 år och 65.