- Det ser riktigt bra ut, det är många ryggdunkar just nu, säger Lars Beckman.
Hur kommer det sig att du valt ”hela länets riksdagsman” som din paroll?
- Det föll sig naturligt eftersom jag idag har hela länet som arbetsplats, säger Lars Beckman. Dessutom bor jag i Valbo och har sommarstuga utanför Arbrå så jag har bra kännedom om hur förutsättningarna ser ut i hela länet.
Vad är det för frågor som är viktigast för dig?
- Arbete är grunden för välstånd, men tyvärr är det för många som hamnat utanför arbetsmarknaden i Gävleborg och det måste vi ändra på, säger Lars Beckman. Företagsklimatet i länet tillhör tyvärr de sämsta i landet så där finns mycket att förbättra för att både stimulera företagarna att utveckla sina företag och entusiastiska eldsjälar att starta nya företag.
- Det är också viktigt för oss i Gävleborg att Alliansen vinner valet eftersom de rödgröna vallöftena som kilometerskatten riskerar att förvärra arbetsmarknaden i Gävleborg, fortsätter Lars Beckman. Alla slags företag i länet, från lantbruk och åkerier till de stora basindustrierna, kommer att drabbas av oerhörda kostnader om kilometerskatten blir verklighet.
Lars Beckman engagerar sig också i de rörelsehindrades situation.
- Vår familj har egen erfarenhet av hur dåligt det är samhället fungerar för människor med särskilda behov, säger Lars Beckman. I riksdagen finns det bättre möjligheter att påverka utvecklingen så att det blir en bättre tillgänglighet.
Vad händer dagarna före valet?
- Jag kommer att åka runt i länet med min husvagn och delta i olika arrangemang som Moderaterna anordnar, avslutar Lars Beckman.