Vad gör ert företag och vilka är era affärsområden?
– HealthTextiles erbjuder de bästa multiuse PPE (personlig skyddsutrustning) plagg med eget patenterat TorTex tyg.

Våra affärsområden är healthcare och sport. Vi fokuserar mer på healthcare kortsiktigt på grund av den tuffa ekonomiska situationen som drabbar konsumenterna med högre räntor, höga elpriser, höga drivmedelspriser och hög matinflation. Healthcare är ett mindre konjunkturkänsligt segment men tuffare konkurrensmässigt med långa säljcyklar.

Hur kom ni på affärsidén?
– Genom att grundarna startade upp Textil Design Skolan i Sandviken för att rädda en ledande mode textil design utbildning, en ett års utbildning inom produktutveckling från idé (skiss), mönster och till att sy upp plagget. Tyvärr har skolan blivit bojkottade av styrande politiker och tjänstemän i Sandviken, Gävle och Region Gävleborg i 8 år fastän grundarna har skänkt bort skolan genom bildandet av en stiftelse. Vi har många kreativa talanger, framförallt kvinnor, som drabbats av detta. Vi hoppas att maktskiftet efter valet kan ändra på detta eftersom det finns ett stort behov för både mode textil design utbildningen och vårt integrationsprojekt av nyanlända kvinnor. Utan Textil Design Skolan i Sandviken hade aldrig HealthTextiles startats!

Vad betyder stödet från Ahlgrens Donationsfond för er verksamhet?
– Fantastiskt mycket eftersom det finns mycket lite riskkapital till startups i Sverige och än mindre i Gävle & Gävleborg. Därmed är Ahlgrensfonden oerhört viktig för att stötta internationella entreprenörer i Gävleborg.
Till exempel har stödet från Ahlgrensfonden inneburit att vi har gått in i Polen. I Polen har vi signerat samarbetsavtal med Medical University i Lodz som hjälpt oss med marknadsstudie, wear test och hittat vår första distributör i Polen samt hjälper oss are bygga upp vårt distributörsnätverk i Polen.

Vad är dina tankar om Ahlgrens Donationsfond och vilken typ av företag skulle du rekommendera att söka medel?
– Ett stort tack till Ove Anonsen som grundade Ahlgrens Donationsfond tillsammans med Familjen Ahlgren. Hoppas det inspirerar fler att bilda stiftelser som stöttar internationella entreprenörer. Alla typer av startups som ska expandera internationellt. Sök!

Hur ser framtidsplanerna ut för verksamheten?
– Vårt fokus är på healthcare. Inom healthcare håller vi på att fokusera på vårdkläder till tandläkare, familjeläkare och sjukgymnaster som många är egenföretagare i Sverige och Europa. Våra unika vårdkläder är naturligt antibakteriella efter 100 tvättar, Sustainable, Komfortabla där 98% läkare/sjuksköterskor i wear test i Portugal under pandemin föredrar våra TorTex kläder jämfört med vanliga vårdkläder.
Vi kan även konkurrera mer med design för att citera debattinlägg i Dagens Medicin av läkare som säger att ”Alla mina kolllegor ser ut som säckiga mumintroll”.*
Därmed håller på att ta fram manliga och kvinnliga vårdkläder förutom unisex vårdkläder för att möta behovet. Vi planerar att lansera våra manliga och kvinnliga vårdkäder på Swedental (Odontologisk Riksstämma och Nordens viktigaste mötesplats för svensk tandvård) i november.

Har ni något övrigt att tillägga om verksamheten eller fonden?
- HealthTextiles håller på med en mindre nyemission i den rådande tuffa marknadssituation där affärsänglar och Almi Invest redan har investerat. Det finns fortfarande möjlighet från privata investerare och affärsänglar i Gävleborg att investera i den här rundan så hör av dig om du är intresserad.

Namn: Tomas Persson
Ålder: 49 år
Titel: Ägare och Grundare
Hemsida: HealthTextiles.com

* https://www.dagensmedicin.se/opinion/kronika/alla-mina-kollegor-ser-ut-som-sackiga-mumintroll/

Fakta om Robert & Anita Ahlgrens Donationsfond
• Fonden lanserades 2014 efter en donation av Robert och Anita Ahlgren. Fonden har idag ett sammanlagt värde på cirka 60 miljoner kronor och är en av regionens större.
• I och med detta anslag har fonden delat ut närmare sju miljoner kronor i bidrag till 38 av länets företag inom vitt skilda branscher.
• Familjen Ahlgrens anda var viktig för bildandet av donationsfonden. Familjen var entreprenörer som inte gjorde som alla andra. Deras vilja var också att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa befintliga arbetstillfällen på hemorten och som vill satsa för att växa internationellt.
• Fonden verkar inom Gävleborg. Såväl enskilda personer som institutioner (företag och organisationer) är välkomna att söka stipendier.
• Årets ansökningar skall vara inne senast 31 oktober.

För mer information se:
https://ahlgrensdonationsfond.se
Se ansökan här:
https://ahlgrensdonationsfond.se/ansokan