Vad gör ert företag och vilka är era affärsområden?
– Vi arbetar med elektrifisering av mesa-produktion. Traditionellt har biobränsle, olja och gas varit de huvudsakliga bränslena för ombränning av mesa i roterugnar vid massabruk. Vi föreslår nu att använda plasmateknik för att bränna om mesan med elektricitet. Medan den traditionella ombränningen tar 7-10 timmar i en roterugn, kan vi genomföra processen på bara 1-2,5 sekunder i en betydligt mindre anläggning.

Hur kom ni på affärsidén?
– Vår affärsidé är baserad på en innovation från vår grundare, Roland Lundqvist, som vi nyligen har patenterat på nytt. Han introducerade denna idé redan i början av 2000-talet. Då ansågs elektricitet vara "smutsig", men idag ses den som grön energi.

Hur många anställda är ni idag?
– För närvarande har vi en fast anställd och fyra konsulter. Vårt mål är att rekrytera ingenjörer med expertis inom plasmateknik i början av nästa år.

Hur tänker ni använda stödet från Ahlgrens Donationsfond?
– Stödet kommer att användas för fysiska besök till olika bruk. Det har redan visat sig vara värdefullt i våra diskussioner med en ledande global leverantör av utrustning till bruk. Vidare kommer vi att använda dessa medel för att besöka internationella bruk som för närvarande använder olja och gas men planerar att övergå till elektricitet före 2030.

Vad hoppas ni att det får för betydelse för er verksamhet?
– Vi förväntar oss att kunna rekrytera ny personal för att fokusera på internationalisering av vår verksamhet och marknadsföra och sälja vår teknik globalt.

Hur ser framtidsplanerna ut?
– Vi strävar efter att engagera en kund som är intresserad av antingen en testanläggning eller en fullskalig anläggning.

Har ni något övrigt att berätta om verksamheten eller er kontakt med Ahlgrens Donationsfond?
– Stödet från Ahlgrens Donationsfond har varit av avgörande betydelse för vårt startup-bolag, särskilt när det gäller att etablera våra första internationella kontakter. Detta har gett oss en plattform för att intensifiera våra internationella marknadsföringsinsatser. Nyligen avslutade vi vår pilotanläggning, som fungerade enligt plan, och nu är vi redo att ta nästa steg på marknaden.

Företag: LimeArc Process AB
Namn: Anders Mood
Titel: VD
Ålder: 58 år
Hemsida: www.limearcprocess.se

Fakta om Robert & Anita Ahlgrens Donationsfond
Fonden stödjer innovativa idéer som främjar internationell handel samt företag som satsar att växa. Företag och institutioner i Gävleborg kan ansöka om medel ur fonden senast den 31:a oktober varje år.
Familjen Ahlgrens anda var viktig i samband med instiftandet av fonden. Familjen var entreprenörer som inte gjorde som alla andra. Deras vilja var att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa och öka arbetstillfällen på hemorten samt satsar för att växa internationellt.
Fonden är en av regionens större med ett sammanlagt värde på ca 60 miljoner kronor.
Fonden lanserades 2014 och har sedan dess delat ut 8,5 Msek i och med 2022 års utdelning och beviljade ansökningar uppgår till 55 sedan lansering.

PS. Årets ansökningar skall vara inne senast den 31 oktober.

Frågor gällande fonden vänligen kontakta ordförande för Ahlgrens donationsfond
Peter Candell, tel 070-674 12 44

För mer information och ansökan se https://ahlgrensdonationsfond.se

Fotnot: Mesan är en biprodukt som framkommer vid tillverkning av massa, särskilt i sulfatprocessen. Den består främst av lignin och används ofta som biobränsle eller råmaterial i pappers- och massaindustrin.

Bildtext: Anders Mood och Roland Lundqvist tar emot diplom från Ahlgrens Donationsfond genom styrelsens representant Lasse Larsson.

Anders Mood och Roland Lundqvist tar emot diplom från Ahlgrens Donationsfond representant Lasse Larsson.