Stödstrumpor har ett lätt tryck och en stum väv som stödjer benet, medan en kompressionsstrumpa ger högre tryck och har en väv som masserar benet medan du går och därmed hjälper din cirkulation. I den här artikeln är dock fokus på om dessa strumpor verkligen fungerar.

Stödstrumpans funktion

Stödstrumpor är något som vi ofta accessoarer med äldre personer, men vad är stödstrumpor bra för egentligen och varför bör du använda dem? Stödstrumpor, eller kompressionsstrumpor, används för att öka blodcirkulationen i benen. Idén och effekten av använda stödstrumpa är en gynnsam påverkan på blodcirkulationen. Ett korrekt tryck och en rätt tillverkad produkt med successivt avtagande tryck upp mot knä påskyndar blodcirkulationen och motverkar att benen svullnar. Det yttre tryck som stödstrumpan ger mot vadens muskler effektiverar även den s.k. muskel-vadpumpen som vi har stor nytta av när vi rör på oss. Den hjälper till att pumpa upp blodet tillbaka till hjärta och lungor. Principen hur en stödstrumpa fungerar är enkel. Det går helt enkelt ut på att strumpan trycker mot vävnaden t.ex. mot vaden och samtidigt gör att de funktionella klaffarna i venerna får ett yttre stöd och börjar fungera bättre.

Resultatet blir att cirkulationen blir effektivare och risken att vävnadsvätska sipprar ut från venerna till inter-cellular rummet minskar. Samtidigt effektiveras muskel-vad pumpen när vi rör på oss. En rätt stödstrumpa är en enkel och effektiv metod (utvärtes) att förebygga och behandla cirkulationsstörningar utan att belasta mag- och tarmsystemet med en massa läkemedel. Vid behandling av t.ex. hjärtsvikt är en stödstrumpa ett viktigt komplement till helhetsbehandlingen.