Efter frukosten hälsade Ralph Brodin, ordförande i Brynäs Företagarförening, välkommen till över 32 gäster. Ralph informerade om att nästa frukostmöte blir den 6 december på samma plats och det är Gävle kommuns stadsarkitekt Helena Myrman Tallius, som ska berätta om vad som är på gång i Gävle.
Annika Janglund, näringslivsutvecklare på Gävle kommun, berättade att uppföljningsmötet om Näringslivsprogrammet, och vad som har hänt och vad som är på gång, blir den 23 januari, inbjudan skickas ut i god tid.
Sen var dags för Bengt Nises, VD, och William Eriksson, kundansvarig, att ta scenen i besittning.
– Fastighetssnabben startade 1978 och jag anställdes 2000 efter att ha arbetat på byggföretag och fastighetsbolag på 80- och 90-talet, berättade Bengt Nises. Idag är jag VD och delägare tillsammans med William Eriksson, Malin Gustafsson och min bror Sune Nises, alla med 25 procents andel, och alla jobbar i företaget.
Företaget har växt med i snitt 19 procent per år under 19 år, vilket är snabb takt – minst sagt!
- Fastighetssnabben har växt genom att vi idag erbjuder komplett fastighetsförvaltning med allt från drift, underhåll, hyresadministration, redovisning och bokslut till energianalys och optimering samt teknisk due diligence (statusinventering vid överlåtelser av fastigheter, förf, anm.), sa William Eriksson. Vi servar drygt 100 kunder och deras drygt 2.000 fastigheter över hela Sverige, från Visby till Vassijaure i Lappland.
Exempel på Fastighetssnabbens tjänster:
• Drift & Underhåll
• Tillsyn & Skötsel
• Jour
• Ekonomisk och Administrativ förvaltning
• Kundtjänst
• Lägenhetsuthyrning
• Hyresadministration
• Energianalys, energideklarationer & optimering
• Systematiskt brandskyddsarbete
• Teknisk förvaltning
Fastighetssnabbens kunder är främst större kommersiella fastighetsägare samt stat och kommun. Trafikverket (fd Banverket) är en av de största enskilda kunderna.
– Vi strävar efter att vara kundernas bästa val för att optimera och säkerställa fastighetsekonomin rätt driftskostnad, elförbrukning, fastighetsskötsel mm, sa Bengt Nises. Vårt sätt att arbeta fungerar bäst hos kommersiella fastighetsägare, eftersom de oftast har kompetent och professionell personal som har valt att anlita oss för att de vet att det lönar sig och dessutom värdet av att kunna koncentrera sig på kärnverksamheten.
Hur är det möjligt att få en verksamhet som växer i snitt 19 procent per år under 19 år utan och inte ett enda år med röda siffror?
- Vår affärsidé är att vi ska vara fastighetsägarens bästa val för att optimera fastighetsekonomin, sa Bengt Nises. Och att vi levererar det som förväntas av oss, och mer än så!
Omsättning per kundsegment:
• Trafikverket 11 %
• Bostadsrättsföreningar 2 %
• Stat och kommun 5 %
• Kommersiella fastigheter 82 %
Fastighetssnabben har ett starkt varumärke, som syns överallt på deras bilar.
- Ett starkt varumärke byggs inte med skyltar på arenor, annonser etc. utan det handlar om hög kvalitet i leveransen, ärlighet och engagemang, vilket ger oss bra kunder, sa Bengt Nises. Vi växer med våra kunder, när de växer så växer även vi.
Värdegrund lönar sig!
- Vår uttalade värdegrund oss inspiration och vägledning om hur vi ska förhålla oss både till oss själva och till vår omvärld, sa Bengt Nises. Tradition, engagemang och nyfikenhet är kärnvärden som driver det dagliga arbetet, verksamheten och organisationen framåt.
Transparens, enkelhet, lojalitet, ärlighet, familjärt är ledord hos Fastighetssnabben.
- Våra kunder och deras hyresgäster ska förvänta sig att kunna följa ett ärende från början till slut och i realtid, sa Bengt Nises. Vi visar vad det kostar genom att ha öppenhet i våra kalkyler och att vi alltid har kundernas bästa för ögonen samt att det ska löna sig för dem.
Hos Fastighetssnabben finns också en tradition att inte fastna i beteenden utan man frågar sig ”hur fungerar det här då”? Kan vi göra på något annat sätt? Lyfta blicken och ifrågasätta.
- En av nycklarna till framgång är att ha bra personalpolitik med känsla av att alla bidrar, sa Bengt Nises. Kompetensutveckling familjär stämning ger oss engagerad personal.
Fastighetssnabben har också utvecklat organisationen i takt med utvecklingen.
– Vi har idag en organisation som är skalbar och som vi kan växa i, sa Bengt Nises. Våra kundansvariga kan koncentrera sig på kunderna och och platscheferna fokuserar på personalen.
Hur ser framtiden ut för Fastighetssnabben, vart är man på väg?
– Vi sätter tydliga mål vart femte år där personalen är involverad i det arbetet, sa Bengt Nises. Sen bryts det ner till mål för varje år ner på både avdelningsnivå och nästan på individnivå, det är bra att veta vart man ska!
Ständig utveckling, ständigt försöka bli lite bättre när det gäller:
• Personal
• Kvalitet
• Kommunikation
• Utveckling & effektivisering
• Tillväxt
Som sagt, det kan vara bra att veta vart man ska!
Sammanfattning, nycklar till framgång:
• Affärsidén
• Ett starkt varumärke – skapas inte genom skyltar
• En värdegrund i företaget som vi lever efter Tradition, Nyfikenhet, Engagemang
• Organisation
• Mål – alla vet var vi ska
• Ständig utveckling, ständig förbättring
• Affärsidén – fokus på kärnverksamhet
• En värdegrund som är förankrad i företaget
• Tradition - Transparens, enkelhet, lojalitet, ärlighet, familjärt
• Nyfikenhet – hur fungerar det här då? Kan vi göra på något annat sätt?
• Engagemang - engagerade medarbetare, bra personalpolitik, kul på jobbet
• Mål för verksamheten – bra att veta var man ska
• Organisation som fungerar och passar för verksamhet – med utrymme för att växa
• Bra kunder
• Ständig utveckling, ständig förbättring
• Växa med kunderna
• Det kan vara bra att veta var man ska!
En varm applåd för Bengt Nises och hans engagerade kompanjoner och medarbetare!
- Det är våra kunder som sätter ribban och det är vår uppgift att ta oss över, ett villkor för en långsiktig och hållbar affärsrelation, sa Bengt Nises.

Som avslutning tog Bengt Nises upp en aktuell fråga, Gävles företagsklimat och hur man ställer sig till det på Fastighetssnabben. – Vi har inga problem med Gävle kommun i vår verksamhet, vilket inte innebär att vi tycker att det är bra, sa Bengt Nises. Men ser man det kopplat till vår bransch fastighetsförvaltning och till oss som skattebetalare då är vi bekymrade.
Bengt berättade sen att under 19 år har Fastighetssnabben nästan inte sålt en enda timme till varken Gävle Kommun, de kommunala bolagen eller till landstinget Region Gävleborg.
- Gävle kommun skulle kunna konkurrensutsätta stora delar av Gavlefastigheters och Gavlegårdarnas verksamhet och det finns stora möjligheter att driva verksamheterna till betydligt lägre kostnad med bibehållen kvalitet, sa Bengt Nises. En idé kunde vara att lägga ut hela fastighetsförvaltningen på 20 % av bolagens fastighetsbestånd på entreprenad och sedan kräva samma resultat och leverans av den egna organisationen som av entreprenörerna.
Det kan handla om besparingsmöjligheter på upp till 80 miljoner per år enligt Pekka Seitola, moderat politiker och entreprenör, som var med på frukostmötet.
- Besparingen gäller per år för Gavlefastigheter och är beräknat med offentliga siffror från Gavlefastigheters som jämförts med fastighetsbolaget Hemfosas årsredovisning. sa Pekka Seitola.
Bengt Nises menade att beloppet kan diskuteras men att det handlar om betydande besparingar och definitivt om mycket pengar
- Kommunen borde också vara bättre på upphandlingar eftersom man inte verkar ha branschkännedom, sa Bengt Nises. Vi har försökt, men senast var det så många oklarheter i förfrågningsunderlaget att upphandlingen avbröts.
Men det finns fler saker som leder till dåligt företagsklimat.
- Kommun, kommunala bolag driver på löneutveckling vilket skapar osund konkurrens, vilket inte heller är bra för skattebetalarna, sa Bengt Nises
Den salvan får vi ta med oss till uppföljningsmötet om Näringslivsprogrammet den 23 januari!

Text och foto (om ej annat anges): Torbjörn Edlund