1994 röstade vi i Sverige för en utökad handel och att verka för ett bättre Europa tillsamman med övriga EU-länder. I mellantiden ser vi att EU-medlemskapet skapat en kritisk debatt beträffande en ökad centralisering som tvingar Sverige att t.ex. stötta upp sedan tidigare misskötta ekonomier i andra delar av Europa och att kommande direktiv kan hota den svenska arbetsmarknads/lönemodellen, skogsbruk, energiförsörjning, etc. Swexitkoalitionen verkar för att få till en ny folkomröstning om Sveriges EU-medlemskap.

Enligt den senaste undersökningen från SCB (juni 2021) så är den svenska opinionen beträffande Sveriges EU-medlemskap under omsvängning. 
- Trots en näst intill obefintlig offentlig debatt, så påvisar de sista siffrorna från SCB att antalet svenskar som är kritiska eller osäkra på Sveriges EU-medlemskap stigit för andra året i rad och nu nått 43,5% av väljarkåren dvs. dryga 3 miljoner väljare. Vi menar dock att den verkliga siffran kan visa sig vara betydligt högre om en saklig debatt förs om detta, säger Ulf Ström, ordförande för Swexitkoalitionen.

Debatten tar utgångspunkt i tre sätt att hantera det alltmer kontroversiella EU-medlemskapet:
• Acceptera och omfamna EU:s nuvarande utveckling.
• Satsa på att påverka utvecklingsriktningen reformvägen.
• Eller lämna EU i tron att nedbantningsreform aldrig kommer att accepteras. 

Paralleller kommer att dras till Storbritannien och Norge, två länder som valt att stå utanför EU. Paneldebatten tar upp sidor av EU-medlemskapet som annars sällan hörs i den offentliga debatten. Liksom vad Sverige bör göra för att till slut ändå realisera vad svenska folket en gång röstade på: Omfattande internationellt handelssamarbete men inte på demokratins bekostnad.

- Det neopatriarkaliska EU-lallandet om att folket är alltför outbildade för att begripa sitt eget bästa avviker flagrant från Sveriges unikt demokratiska – och unikt framgångsrika - huvudtradition.” säger Mark Brolin, omvärldsstrateg, nationalekonom och författare bosatt i London.

Som opponent har Johan Lönnroth, före detta vice partiledare för Vänsterpartiet, bjudits in och som menar att EU-kritiken bör balanseras.
- Det är den globala kapitalmakten som hotar den svenska välfärdsstaten, inte EU, som tvärtom måste användas som demokratisk motmakt, säger Johan Lönnroth.

Länken till webbinariet:
https://zoom.us/j/99469064464?pwd=MHI5dGI4ZEpzN0NYamlzS2VLYUJHdz09
    

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Ström, Ordförande, Swexitkoalitionen - 0733-24 82 90
Per Hernmar, Ordförande, Folkrörelsen Nej till EU - 0704-71 54 18
Johan Lönnroth, F d vice partiordförande i Vänsterpartiet - 070-945 62 89
Mark Brolin, Omvärldsstrateg, nationalekonom och författare - Mark@MarkBrolin.com
​​Ingela Mårtensson, F d riksdagsledamot för Fp - 0706-17 26 27
​​Bengt Holmgren, Styrelseledamot, Medborgarrättsrörelsen - 0763-90 50 20
​​Leif Danielsson, Egenföretagare, f.d. styrelseledamot Junilistan - 0707-20 20 30
​​Gunilla Edelstam, Docent och juris doktor i offentlig rätt - 070-970 80 25
​Danny Raucci, Ordf. folkomrosta2021.se - 0761-82 00 01
​​Einar Frogner, Nestleder, Nei til EU, Norge +47 976 96 16

Presentation på Almedalssajten:
https://program.almedalsveckan.info/event/view/63137

Presentation på EU’s konferensplattform:
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/20461


Om Swexitkoalitionen
Internationell samverkan och handel med omvärlden är en förutsättning för Sveriges välstånd. Idag mer kritiskt än någonsin. ​​Varor, tjänster, människor och kapital rör sig allt snabbare och i ökande takt över landsgränserna. Vi lever nu i en global värld. 
Den Europeiska marknaden är kritisk för Sveriges välstånd. Men det EU-medlemskap vi röstade om 1994 var något helt annat än det vi ser idag. Vi röstade för ökad handel och att alla länder gemensamt skulle bidra till ett bättre Europa. Så blev det inte.
Genom att bli medlem i Swexitkoalitionen verkar du för ett självständigare och mer välmående Sverige. Medlemskapet är kostnadsfritt och oberoende av om du är medlem i något annat parti.

För mer information se
www.swexitkoalitionen.se