Blodgruppernas historia

Människans olika blodgrupper kan dateras minst 20 miljoner år tillbaka i tiden. Forskare analyserade de gener som ger de olika blodgrupperna hos människor, gorillor, schimpanser och andra primater. Resultaten visade att aporna har samma blodgruppssystem som människor och att de blodgrupper som finns i dag förekom redan hos den sista gemensamma förfadern, en nu sedan länge utdöd apa. 

Alla människor kan delas in i blodgrupperna A, B, AB och 0. Föräldrarnas gener avgör vilken blodgrupp barnet får. Blodgruppen 0 är den vanligaste blodgruppen, cirka 41 procent av världens befolkning har typ 0 i ådrorna. AB är den mest sällsynta blodgruppen och bara cirka fem procent har befolkningen har den typen.

Vilken effekt har din blodgrupp 

De som har blodgrupp 0, den vanligaste typen, har enligt vetenskapen tur. Personer med blodgrupp 0 löper exempelvis lägre risk att utveckla cancer och minnesförlust. Enligt forskare beror det på att blodgrupperna A, B och AB försvagar immunförsvaret i högre grad än blodgrupp 0. 

Blodgrupp 0 ger minskad risk för hjärtproblem. Människor med blodgrupperna A, B och AB har enligt studier visat sig löpa 15 procent större risk att dö till följd av hjärtproblem som exempelvis hjärt-kärlsjukdomar. 

Om man har den sällsynta blodgruppen AB, så riskerar man att drabbas av minnessvårigheter i framtiden. Orsaken är att blodgruppen AB lättare koagulerar. När blodet lättare koagulerar kan man drabbas av många mindre blodproppar. De är inte livsfarliga, men de påverkar minnet. 

Läs mer om blodgrupper här.

Illustrerad Vetenskap: ”Ungt blod rullar tillbaka ålderstecken”

Illustrerad Vetenskap har tidigare berättat om blodets egenskaper. En grupp amerikanska forskare har exempelvis bevisat att blod kan ha en föryngrande effekt, närmast som ett ungdomselixir. 

I försöket tog forskarna blodprover från två 18-åriga försöksdeltagare, varpå de injicerade blodet i två äldre möss. Mössen fick mer energi och visade tydliga tecken på ett förbättrat minne och inlärningsförmåga. Effekten varade i flera veckor.

Karoly Nikolich, hjärnforskare och grundare av biofarmaföretaget Alkahest, förklarar resultatet av försöket genom att det i ungt blod finns flera proteiner som föryngrar vävnad. Men med åldern försvinner de och ersätts av skadliga molekyler. När det unga blodet tränger in i kroppen, så föryngrar proteinerna den gamla vävnaden igen.