Det är många svenskar som är väldigt oroade över detta. Borde man byta elabonnemang eller sitta still i båten? Det är svårt att veta hur elpriserna kommer utvecklas den närmaste tiden. Men varför har priserna ens stigit så chockartat? 

Varför har elen blivit dyrare i Sverige? 

Sveriges elnät är sammankopplat med våra grannländer i Europa. Elen är en del av den fria marknaden och handeln går över landsgränserna. Sverige har vanligtvis överskott på el och vi har exporterat mycket av den genom tiderna. Detta har gjort sverige mer motståndskraftigt gällande elbrist. Däremot betyder det också att elpriserna i resten av Europa påverkar oss mer. Så på grund av bland annat kriget i Ukraina och hela Europas energikris har Sveriges elpriser också drabbats. 

Varför är det så stor skillnad på elpriser mellan södra och norra Sverige? 

Det har att göra med att södra Sverige priskopplar mer med länder som primärt använder fossila bränslen i sin elproduktion, som Danmark och Tyskland. På grund av kriget i Ukraina har fossila bränslen blivit mycket dyrare på senaste tiden och därmed också elproduktionen. Eftersom våra elpriser är ihopkopplade så stiger också södra Sveriges elpriser. 

I norra delen av Sverige är elpriserna istället mer kopplade till vattenkraft, vilket gör att elpriserna inte blir lika påverkade av det som händer i världen just nu. Under vintern 2021/2022 var det dock tvärtom. Den milda hösten och plötsliga vintern gjorde att flera av Sveriges stora älvar frös på samma gång. Därför minskade elproduktionen från vattenkraft tillfälligt och priserna ökade i norra Sverige.  

Vad ska jag tänka på för att minska min egen el-faktura?

Det mest självklara och effektiva du kan göra är att minska din elförbrukning. Låt inte elektronikprylar stå och dra el i onödan under dagen. Beroende på vilken typ av produkt det är, kan det göra mycket att bara dra ut kontakten när den inte används.  

Priserna kan också skiljas mycket under dygnet, exempelvis är det ofta billigare på natten. Om du har en elbil som behöver laddas är det bäst att göra det nattetid. Däremot skiljer det inte så mycket på energieffektiva vitvaror såsom tvättmaskiner. 

Vad som händer i framtiden med elpriserna är svårt att svara på. Mycket hänger ihop med situationen i Ukraina, men det finns många andra faktorer som påverkar hur elmarknaden kommer utvecklas.