1923 tog Anna Vogel initiativet och startade en kamratförening för att ge röst åt människor med nedsatt rörelseförmåga. Det var starten på DHR som under hundra år har bidragit till att förändra Sverige i grunden. Vi har visat handlingskraft genom att stå upp för rätten till delaktighet, arbete, rörelsefrihet, social trygghet och personlig integritet. Många av de frågor som var aktuella förr, är lika aktuella idag.

I början av 2000-talet kom uttrycket ”Enkelt avhjälpta hinder”, ett begrepp för otillgänglighet som exempelvis nivåskillnader och automatiska dörröppnare. Saker som enkelt kan åtgärdas utan större kostnader och vara till nytta för många. Men i vår kommun finns tyvärr fortfarande otillgänglighet kvar som måste åtgärdas.

I samma tid ratificerade Sverige FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men trots att det betyder att vårt land är juridiskt bunden att följa konventionens artiklar ses det ofta som en särfråga i kommunerna. Riktigt dåligt eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. De flesta kommuner har inte ens en plan för hur den lokala politiken och tjänstepersoner ska integrera konventionen i det dagliga arbetet. Konventionen handlar också om ”inget om oss, utan oss” vilket gör att alla politiker och tjänstepersoner som genom sina beslut påverkar personer med funktionsnedsättnings liv ska ha en kontinuerlig dialog med oss som berörs. När FN granskar Sverige under hösten får kommunerna hård kritik.

DHR vill göra någonting åt saken och bjuder därför in till dialog. Tillsammans med dig som är kommunal makthavare vill vi förbättra och skapa ett gott samarbete. Nu ska alla onödiga Enkelt avhjälpta hinder bort. Vi sträcker ut handen och hoppas att du tar den. När DHR i våras firade 100-årsjubileum med bland annat konsert med Jesper Odelberg fick vi samtidigt chansen till dialog. Det blev många fantastiska möten mellan oss och kommunala makthavare. En dialog som redan resulterat i positiva förändringar för personer med nedsatt rörelseförmåga. Nu vill vi fortsätta och göra det ännu bättre.

Förbundsordförande DHR

Åsa Strahlemo