Combideck 45 är resultatet av mer än 20 års utvecklings- och förbättringsarbete med att få fram en bjälklagslösning, som kan plockas ihop ungefär som av legodelar, redan i arkitektens CAD-program.

Det finns en uppsättning komponenter som tillsammans bildar en komplett gjutform i plåt med delar såsom bottnar, formsidor, dragband och tätningsband m.m.

Istället för att bygga upp konventionella gjutformar, som sedan måste rivas och omhändertas efter färdigställandet blir Combideck en del av byggnaden.

Framför allt blir arbetstiden mindre eftersom man inte behöver bygga form. Själva Combideck formen är den som sedan sitter kvar och utgör underarmering.

Eventuella genomföringar i plattan sågas upp i plåten före gjutning och är på så sätt klara när betongen brunnit.

Combideck 45 används till både stora som små objekt där man ska gjuta mellanbjälklag. Beroende av vad som ska byggas krävs olika tjocklek på plattan och armering därefter.

Dessa beräkningar görs av konstruktör.

Användning av Combideck växer kontinuerligt hela tiden.

Profilerna är självbärande upp till 2,4 meters spännvidd, vilket reducerar behovet av stämp.

Plannja Combideck är enkla att lägga ut och bildar en utmärkt plattform för arbetet med ursparningar, armering och gjutning.

Bärande konstruktioner och grundläggning kan minskas i dimension, på grund av den förstärkning som plåtformen innebär, varför det går åt mindre mängder betong och övrig armering.

Installationer av vvs, el, ventilation med mera görs med fördel mellan undertaket och det färdiga bjälklaget.

Plannja Combideck medger också tunnare och lättare bjälklag.

Profilen på Plannja Combideck är utformad så att betongen “griper tag” i plåten och skapar en extremt stark konstruktion.

 

Armeringsformarna väger ca 7,5 Kg/m och kan

I normala fall hanteras utan speciella lyfthjälpmedel.

 

Lagring av armeringsformarna kan under kortare tid ske utomhus utan risk för att plåtarna oxideras

eller erhåller s.k. vitblemma. För skydd mot väta och nedsmutsning skall de dock täckas över.

Om lagring måste ske under längre tid

bör detta ske inomhus i lokal med låg fuktighet och jämn temperatur.

 

Stämpning vid plåtmontage

Armeringsformen skall alltid understöttas med bockryggar innan plåten beträds. Om upplagsavståndet ej överstiger 4 m kan stämpning göras efter plåtmontage. Vid kortare upplagsavstånd än 4 m kan plåten beträdas, men inga andra laster får påföras.

När armeringsformen skall vara synligt underifrån spolas undersidan ren från eventuellt betongspill omedelbart efter gjutning.

Stämp får inte tas bort innan betongen har uppnått 70% av föreskriven hållfasthet (ca 1 vecka).

Håltagningar formsätts före betonggjutningen och kan utföras t.ex med en trälåda, som tätas mot formen med tätningsband.

Tilläggsarmering kan erfordras i följande

fall:

För att klara brandmotståndet.

Runt hål och längs bjälklagets kanter.

Under punktlaster.

Över stöd vid kontinuerliga bjälklag.

Sprickbegränsning.

 

Upphängning av undertak och installationer i formskedet kan infästningen göras med

borrande skruv i armeringsformen.

Efter gjutning görs infästningen med skjutspik eller expander.

 

En bra beskrivning finns nedan

OBS! Kopiera in nedanstående länk på webläsaren:

https://www.plannja.se/docs/default-source/documents-se/montering-uppdelade-2020/se-plannja-cd45-montering-hantering-2021-1.pdf?sfvrsn=4637485520460100000

 

Besök oss gärna och ta kontakt med Ahlsells säljare på bygg och klimat i Gävle för mer information.

Ahlsell Sverige AB

Strömsbrovägen 19, 803 09 Gävle

010-471 27 43

www.ahlsell.se /gavle

 

TEXT Jörgen Palm, Plannja AB, Jan Österberg, Ahlsell AB o. Horst Mueller.

FOTO Daniel Fougman (Plannja), Hans-Olov Jansson (Ahlsell), Jörgen  Palm (Plannja), Jan Österberg (Ahlsell) o. Horst Mueller.