Dags att anmäla sig till Gävle Lucia

21/8, 2018 kl. 19:45

Är du tjej 15-22 år och intresserad av sång och musik? Som kandidat till Gävle Lucia får du en utbildning i sång som kan vara början till din karriär! Om bara ett halvår är det dags för Gävle Lucia att åter lysa upp vinterdagarna. För att det ska bli av behöver Lions börja arbeta redan nu för att hitta både Luciakandidater och sponsorer! Lions i Gävle har i flera år ordnat Gävle Lucia till många kommuninnevånares stora glädje. Man kan verkligen tala om att Gävle Lucia är ett ljus i mörkret, men på mer än ett sätt! De pengar som man får in från sponsorer och uppträdanden, när Lucia besöker arbetsplatser, föreningar mm, använder Lions i olika välgörenhetsprojekt, såväl lokalt som nationellt och internationellt men med fokus på barn och unga lokalt.

– Det är många som får en guldkant på tillvaron tack vare arrangemanget Gävle Lucia, säger Bengtåke Johansson, ordförande i Lion Gävles Luciakommitté. Det känns bra att vi kan fortsätta traditionen tack vare att Gestrike Magasinet och alla sponsorer ställer upp!
Gävle Lucia hjälper såväl lokalt som nationellt och internationellt
Här är några exempel på Lions välgörenhetsprojekt för 2016-2017 som finansierats med hjälp av intäkterna för Gävle Lucia 2016:
Lokalt:
• Sommarläger för barn i Gävle, Forsgården i Forsby
• Besök i Furuvik för Enheten för daglig verksamhet
• Växthus till korttidsboende
• Ungdomsutbyte - svenska och internationella ungdomsläger
• Lions Lucia besöker fem avdelningar på Gävle Sjukhus
• Lions Lucia besöker Sofia Magdalena särskilt boende och bjuder på kaffe med tårta.
• Sponsring GD/GIF Olympiaden särskoleklasser
• Sångutbildning Lucias flickkör
Nationellt:
• Stipendium funktionshindrade
• Distriktets ungdomsläger
• Lions Cancerforskningsfond
• Narkotikasökhundar, inköp och utbildning till tullens verksamhet
Internationellt:
•Katastrofberedskap
•Värdegrundsprogrammet Lions Quest, enligt FN världens bästa program mot mobbning
• De glömda barnen i Syrien
• Skolprojekt i Somalia
• Lions katastroftält
• Mödravårsprojekt i Morogoro i Tanzania
• Hjälp till barnhemmet Spriditis i Jurmala, Lettland
• Fadderbarn genom SOS-barnbyar
• Vaccination mot mässling
Just nu samlas intresseanmälningar in via http://www.gestrikemagasinet.se och sista anmälningsdatum är den 24 september.
Bland de flickor 16 till 22 år som har anmält sig väljs 12 kandidater.
- Det främsta kriteriet för att komma med som kandidat är att man är duktig att sjunga, säger Stellan Alneberg, medlem i Luciakommittén och musikaliskt ansvarig. De som kommer med i Gävle Lucia kommer under oktober och november att få utbildning i körsång under min ledning.
Det främsta kriteriet för att komma med som kandidat är att man är duktig att sjunga, säger Stellan Alneberg, medlem i Luciakommittén och musikaliskt ansvarig. De som kommer med i Gävle Lucia kommer under oktober och november att få utbildning i körsång under min ledning.
I år samarbetar Lions Club Gävle och Lions Club Gävle Norra för att genomföra arrangemanget Gävle Lucia.

Är du intresserad av att sponsra Gävle Lucia? Ring Torbjörn Edlund 070-525 84 50.
Är du intresserad av att boka ett besök från Gävle Lucia? Ring Lennart Löf 070-216 61 16

Bengtåke Johansson

Bengtåke Johansson

Lions Club Gävle

Från Gävle, Gästrikland

Medlem sedan 2016-07-04

Gävle Lucia är ett musikaliskt välgörenhetsprojekt som drivs av Lions Club Gävle.
Lions Gävle rekryterar flickor i åldrarna 15-22 till en musika... Läs mer

Vad vill du läsa?

Publicera

Mer läsning

Facebook

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Hjälp

Stäng