En lösning kan vara att de anställda tar över företaget! För att få veta mer om den möjligheten hade Gävle Företagarföreningar till frukostmötet den 30 januari i Gasklockorna bjudit in Ulf Karlsson, Coompanion, som arbetar med att hjälpa till med generationsväxling.
Ralph Brodin, ordförande i Brynäs Företagarförening, hälsade 36 gäster välkomna.
Dome Adrenalin Zone
Först på dagordningen var en kort information av Jocke Kumlin om Dome Adrenalin Zone, en världsunik sportarena som finns i Gävle sedan februari 2018! Dome är idag Nordens största inomhusarena för Actionsport där man kan hoppa i trampoliner, klättra på 10 meter höga klätterväggar, hoppa med skidor eller cykel och mycket, mycket mer. Lokalerna är 6.000kvm och innehåller även boendemöjligheter för 74 personer, restaurang, konferensmöjligheter för grupper upp till 80 personer samt duschar och omklädningsrum.
Generationsskifte
- Projektet Medarbetarägande i Gävleborg ska identifiera företag i Gästrikland och Hälsingland som snart står inför ett generationsskifte och eventuell försäljning, sa Ulf Karlsson. Syftet är att visa på möjligheter med ett personalövertagande för att bevara arbetstillfällen och för att slippa riskera att arbetstillfällen försvinner från bygden.
Coompanions verksamhet:
• Främjar det entreprenörskap som innebär att människor förverkligar idéer tillsammans, det vill säga kooperativt företagande
• Rådgivning, information och utbildning för bland annat arbetsintegrerande sociala företag
• 25 rådgivningscenter i landet, varav ett i Gävle
• Coompanion Gävleborg har 32 medlemmar och 5 medarbetare
• Finansieras av offentlig sektor, Tillväxtverket tillsammans med Region Gävleborg och kommunerna
– Kooperativt ägande är ganska sällsynt i Sverige men förekommer oftare i rankrike, Spanien, Storbritannien och USA, sa Ulf Karlsson. Projektet ”Medarbetarägande i Gävleborg” finansieras med medel från Leader Gästrikebygden och Leader Hälsingebygden.
Det är oftare större problem med övertagande av företag i glesbygd, vilket kan få svåra konsekvenser för orten om företaget inte kan drivas vidare med arbetslöshet och utflyttning som följd.
– Företag som är medarbetarägda överlever oftare, men det gäller att man börjar planera övertagandet så tidigt som möjligt, sa Ulf Karlsson. I USA arbetar ungefär 10 procent av alla anställda i företag som är medarbetarägda, mycket tack vare förmånliga skatteregler.
I Sverige finns medarbetarägande sällan med i planeringen inför ett generationsskifte.
– Företagsformen för kooperativt ägande kan antingen vara ekonomisk förening eller aktiebolag, sa Ulf Karlsson. Ekonomisk förening fungerar om verksamheten enbart gör små investeringar.
Bankerna har betydligt lättare att låna ut pengar till aktiebolag.
– Men det gäller att ägaren börjar planera för ägarbytet i mycket god tid, helst flera år i förväg, sa Ulf Karlsson. De som överlåtit sitt företag till personalen har ofta varit mån om att företaget ska leva vidare och finnas kvar på orten.
Ett företag med mycket god lönsamhet finner alltid köpare, men det finns ju ingen garanti att företaget blir kvar på orten om köparen är verksam någon annan stans.
– Företag som är medarbetarägda accepterar ofta lägre lönsamhet bara för att jobben ska finnas kvar, sa Ulf Karlsson. En riskkapitalist har betydligt lägre tolerans!
Medarbetarägande i Gävleborgs aktiviteter:
• Workshop med aktörer i stödsystemet
• Kartläggning med enkäter och intervjuer bland företag för att få kontakt med dem som är intresserade av medarbetarägda företag som alternativ vid generationsskifte
• Inventering av genomförda projekt kopplat till generationsväxling
• Inventera vilka företag i regionen som är medarbetarägda
• Workshop med grupper som är intresserade av att få veta mer om hur en process för ett övertagande fungerar
• Öppna seminarier om Innovativa affärsmodeller
• Drop in rådgivning men också besök i alla kommuner i länet tillsammans med andra aktörer i som Almi och Nyföretagarcentrum
• Genomföra mer djupgående rådgivning med grupper som har intressanta affärsidéer
Målgrupp: ägare och personal i företag som står inför ett generationsskifte
Övriga: kommunala tjänstemän, politiker, banker, fackförbund mm
Samverkan: Näringslivskontoren, Företagarna, Företagarföreningar, Högskolan, ALMI mm
- Vi är intresserad av samarbete med er företagare så att vi får möjligheter att sprida information om projektet via era kanaler, frukostträffar etc., sa Ulf Karlsson.
Mötet avslutades med ett grupparbete där man diskuterade olika aspekter på att överlåta företaget till personalen. Positiva effekter av att personalen tar över skulle kunna vara större engagemang, större benägenhet att stanna kvar på arbetsplatsen, större omsorg om kvalitet mm. Men först bör man ha ordentlig kontroll på de ekonomiska effekterna!
Magelungen är ett exempel på medarbetarägande. De arbetar med skol- och behandlingsverksamhet och de har 400 medarbetare varav 280 av dem också är delägare! Magelungen finns också i Gävle.
En annan aspekt av problem med åldrande: 2015 var det 4 yrkesarbetande personer per pensionär och 2030 beräknas det vara bara 2,5 per pensionär. Situationen är likadan när det gäller företagande.