Vi berättar mer om olika delar du kan ha nytta av att hålla koll på ifall du funderar på att teckna nytt elavtal.

Fylla i formulär på nätet

Oftast är det enbart att fylla i ett formulär på ett elbolags hemsida som gör att du får ett nytt elavtal. Svårare än så är det inte. Det är dock några saker som du måste ha klart för dig innan du fyller i formuläret. Det kanske viktigaste beslutet för dig är om du vill ha ett rörligt eller fast elavtal? Ett rörligt elavtal innebär att det pris du betalar per kWh varierar med priset på energimarknaden. I normala fall brukar våren och sommaren präglas av relativt låga elpriser, medan de under hösten och vintrarna tenderar att bli högre. Även över dygnets timmar varierar priset. Elbolag kan erbjuda timprisavtal, vilket ger dig möjlighet att planera din elkonsumtion till de timmarna priset är som lägst.

Alternativet är att teckna ett fast elavtal. Priset per kWh är då detsamma oavsett årstid och tid på dygnet. Längden på avtalet med fast pris kan du själv välja. Normalt gäller att ju längre avtal du tecknar, desto lägre pris per kWh. En annan viktig fråga är vilket elursprung du föredrar. Genom att klicka i ett fossilfritt alternativ är du med och bidrar till att minska utsläppen av koldioxid. Ditt elpris kommer också att påverkas av vart du är bosatt i landet. Sverige är nämligen uppdelat i fyra olika energiområden, inom vilka priset på el varierar. De fyra områdena kallas S1, S2, S3 och S4, där S1 är elområdet längst norrut och S4 är det sydligaste. Lycka till med att teckna nytt elavtal!