2008 inträffade6 004 bränder i bostäder och av dem var 1 874 relaterade orsakade av elektriska apparater och installationer. Mer info på: http://www.elsakerhetsverket.se
Det luriga med elinstallationer är att man sällan kan se riskerna med blotta ögat. Eftersom den som äger sin bostad är ansvarig för elanläggningen, bör man låta en elinstallatör göra en EIO Eltest (Elektriska Installatörsorganisationen). Testet är en grundlig besiktning där elinstallatören testar elcentral och säkringar, kollar uttag och kablar, gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. Testet tar pulsen på elanläggningen och ger besked om säkerhet, komfort, ekonomi och teknisk standard. Kunden får ett utförligt protokoll som visar om elanläggningen har fullgod säkerhet eller om det finns fel som behöver rättas till. Ett EIO Eltest är också viktig information till spekulanterna om man skall sälja huset!
Vi frågade Hans Engvall på El-Teknik om eltest:
- Vi på El-Teknik i Gävle utför EIO Eltest och med vår långa erfarenhet av elinstallationer i både offentlig och privat miljö har vi också resurser att åtgärda eventuella fel!
Vad kostar ett EIO Eltest?
- Vi debiterar en grundkostnad på 625 kr och sedan 625 kr/timme för den tid det tar att göra testet, normalt 4- 8 timmar. Priserna är inklusive moms. Kostnaden för att åtgärda fel och brister ger ROT-avdrag men tyvärr inte själva testet.
Kan man göra något själv för att få ned kostnaden?
- Ofta saknas gruppförteckning över vilka säkringar som hör till olika uttag, belysning, spis, tvättmaskin etc. Tänd belysningen och skruva ur en propp i taget och skriv ner vilka rum som påverkas. Bra dokumentation är viktigt för elsäkerheten och underlättar framtida ändring och utbyggnad av elanläggningen, säger Hans Engvall.
Några andra tips från specialister på el och elolyckor.
Martin Johansson är brandingenjör på Gästrike Räddningstjänsten och ger de här råden för att minska risken för elolyckor och bränder i hemmet:
• Stäng av datorn efter det att du använt den och undvik att placera den påslagen på mjukt, lättantändligt underlag som exempelvis tyg/textilier, en soffa eller säng
• Täck aldrig över din dator med tyg, filt eller liknande för att minska antändningsrisken
• Dra alltid ur kontakten när du har använt en elapparat, som exempelvis kaffebryggare, och brödrost etc.
• Kontrollera sladdar, kontakter och ytterhöljen på elapparater så att de är hela. Om de behöver åtgärdas, anlita alltid en fackman
• Byt ut blinkande lysrör
• Använd glödlampor med rätt watt för armaturen
• Överbelasta inte grenuttag
• Låt inte tvättmaskin, torktumlare eller diskmaskin vara igång när du lämnar hemmet eller går och lägger dig
• Ställ inga föremål på TV-apparaten
Sören Lindblom jobbar som skadeförebyggare och elbesiktningsman på Länsförsäkringar.
- EIO Eltest är viktigt att göra för att man skall vara säker på elen i hemmet. Elbränder är den vanligaste olyckstypen i brandstatistiken.
Några av Sörens tips för att förebygga elolyckor och brandtillbud, förutom att göra eltestet:
• Ställ inte in elapparater i trånga utrymmen som t.ex. bokhyllor
• Se upp med LED-ljuskällor, LED-lysrör kan bli strömförande när man monterar dem. Se till att armaturen är godkänd för lysrören eller lamporna
• Bygg inte om en befintlig armatur till LED, det kan bli en tickande brandbomb på grund av värme och det är heller inte tillåtet
• Montera in jordfelsbrytare, helst flera så att inte hela anläggningen slås ut om jordfelsbrytaren löser ut, t ex separat för frys/kyl
• Se upp med falskskyltade apparater med CE-märkning, t ex julpynt mm
• Om elinstallationen gjord före 1960 bör ledningarna bytas ut
• Laddare för mobiltelefon skall vara utdragen när man inte laddar, brandrisk
• Använd alltid jordfelsbrytare när man använder elapparater utomhus
• Kolla att den portabla jordfelsbrytaren fungerar och är säker
- En professionell genomgång av elanläggningen ger dig trygghet, säkerhet och bra ekonomi, avslutar Hans Engvall.
Länk till EIO Eltest: http://www.el-teknik.net