- Tack så mycket! Varje pris är naturligtvis en ära, men SKAPA-priset är definitivt en av de mest prestigefyllda på min lista. Det är Sveriges största innovationspris, och att få det känns särskilt betydelsefullt. Ofta blir man ju lyft som en entreprenör men med SKAPA-priset blir man ju titulerad som uppfinnare, vilket känns extra roligt. SKAPA-priset ger inte bara erkännande åt mig personligen utan också åt hela Sisterhood-teamet. Det visar att vi gör något betydelsefullt och innovativt.

Vad är på gång för Sisterhood just nu? Vad står på agendan?

- Nu, äntligen, ska Sisterhood ut på marknaden och mitt mål just nu är att hitta en bra samarbetspartner som kan vara med och hjälpa till med distributionen så att Sisterhoods app kan börja hjälpa våldsutsatta. Jag kan tycka att vägen till lansering har varit ganska lång och krokig men nu i december kommer appen att släppas på både Apple Store och Google Play Store och min förhoppning är att vi kan få bra ruljans på distributionen innan jul, det är ju tyvärr en högtid där man ser att våldet mot kvinnor ökar. Vi har också stora planer för att utöka vårt språkstöd och inkludera fler användare runt om i världen. 2024 planerar vi att expandera till USA.

Vilka viktiga lärdomar har du samlat på dig hittills under resan med Sisterhood?

- Jag har lärt mig så mycket under den här resan, så listan är lång. Den största lärdomen är att allt tar längre tid än förväntat. "Move fast and break things" är inte rätt strategi för oss, eftersom de problem Sisterhood löser är så känsliga och konsekvenserna kan vara ödesdigra om vi inte agerar med omsorg och eftertanke. Det har varit en lärdom i att tålmodigt och metodiskt arbeta mot vårt mål och att aldrig kompromissa när det gäller användarnas säkerhet och välbefinnande. Varje steg måste noga övervägas, vilket har sina för- och nackdelar. 

- Jag har även upptäckt värdet av att omge sig med de rätta rådgivarna, partner och investerare. Särskilt som förstagångsentreprenör är kunskapen om hur företagande fungerar ofta begränsad. Att ha personer som kan ge konkreta råd och guida i rätt riktning är ovärderligt. 

- För mig personligen, som är en rutinmänniska, har den största personliga utmaningen varit att anpassa mig till den ständigt föränderliga världen inom startup-industrin. Förändring är en konstant faktor, och förmågan att snabbt anpassa sig är nyckeln till framgång. Jag har fått lära mig att omfamna denna förändring och att vara flexibel i mina tankesätt och strategier.

Angelica ficksitt pris på Gävle Konserthus i samband med Företagarveckan i Gävle och Sandviken.

Juryns motivering lyder:

Angelica Smedbergs molnbaserade app hjälper våldsutsatta kvinnor att på ett säkert sätt lagra bättre bevis som leder till fler anmälningar, åtal och fällande domar.

Våld mot kvinnor är ett enormt samhällsproblem. I Sverige 2021 polisanmäldes över 32 000 övergrepp mot kvinnor samtidigt som Brottsförebyggande rådet uppskattar att 75 % av allt våld som faktiskt sker mot kvinnor aldrig anmäls. De fall som anmäls saknas ofta tillräckliga bevis vilket medför att polisundersökningar läggs ner. 

Det vill Angelica Smedberg ändra på. Därför har hon utvecklat en molnbaserad app som hjälper våldsutsatta kvinnor att dokumentera det våld dom upplever på ett unikt och mer säkert sätt. Sisterhoods app bidrar till att skapa en inkluderande samhällsstruktur där alla har lika möjligheter att få tillgång till rättvisa. Appen fungerar också som en plattform för att öka medvetenheten om våld mot kvinnor och flickor samt sprida kunskap om rättigheter och lagstiftning.

Angelica Smedbergs molnbaserade app hjälper våldsutsatta kvinnor att på ett säkert sätt lagra bättre bevis som leder till fler anmälningar, åtal och fällande domar. Därmed bidrar innovationen tydligt till att möta globala hållbarhetsmålen 5. Jämställdhet och 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Kontaktperson:

Angelica Smedberg, angelica.sisterhood@gmail.com

Här kan du läsa mer om Sisterhood:

Prisbelönad app tar plats i inkubatorn

Sisterhood är årets teknikfrämjare

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. Bakom SKAPA-priset står Stiftelsen SKAPA som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och som delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.