Om inte, så läs här, där du kan lära dig 6 nya saker om din vilopuls – och därmed om din hälsa. 

1. Hjärtat styr vilopulsen

När hjärtat slår skickas blodet runt i blodådrorna - och det är det du känner som pulsen. 

Vilopulsen är därför ett uttryck för hur snabbt ditt hjärta slår när du gör absolut ingenting. Man mäter vilopulsen i antal slag per minut.  

2. Pulsen ska mätas på morgonen

Det är ganska enkelt och helt gratis att mäta sin vilopuls. Det enda du behöver är ditt pekfinger och ditt långfinger. Lägg dem på din handled eller hals där du lätt kan märka pulsen - och räkna antalet slag under 30 sekunder, och gångra det med 2. 

Vill du ha det helt exakt ska du mäta din vilopuls på morgonen, precis när du har vaknat. Alternativt ska du sitta helt stilla och slappna av i minst 5-10 minuter innan du mäter din puls.

3. Din puls är stabil

Barns hjärta slår snabbare än vuxnas, och därför har de en högre puls - när man blir äldre har pulsen en tendens att sjunka lite. Men utöver det så är din vilopuls ganska stabil genom hela livet. Den är förstås beroende av hur mycket du tränar. 

4. Vilopuls hos kvinnor och vilopuls hos män

Kvinnors vilopuls ligger generellt högre än mäns vilopuls. Anledningen till det är att män har ett större hjärta som inte behöver slå lika ofta som kvinnors.

I genomsnitt ligger vilopulsen hos kvinnor på 70 till 90 slag i minuten, där mäns vilopuls är på 60-80. 

5. Träna dig till en hälsosam puls

Det finns ingen tvekan om att motion är det bästa du kan göra om du vill sänka din vilopuls. För hur konstigt det än låter så måste pulsen upp för att din vilopuls ska kunna sjunka.

Och det finns det flera anledningar till. Först och främst så kommer träningen göra att du utsöndrar färre stresshormoner och fler avslappningshormoner, som bägge påverkar din vilopuls positivt. Dessutom kommer ditt hjärta bli större och starkare om du är i bra form. Ett större hjärta hjälper dig att klara vardagens uppgifter, som att gå i trapporna och att städa. När hjärtat är större och kan klara mer, så minskar din risk för hjärt- och kärlsjukdomar markant.

Om du mäter din vilopuls innan du börjar att träna, så kommer du att uppleva att din vilopuls har sjunkit efter ett par månader.

6. Låg puls är inte alltid positivt

Man säger att ju lägre puls, desto bättre form och desto mer hälsosam är du. Men det är inte alltid ett tecken på god hälsa att ha en låg puls.

En låg puls kan nämligen också bero på sjukdom, t ex om de elektriska impulserna i hjärtat inte uppstår eller skickas vidare på rätt sätt. En väldigt låg puls kan också bero på vissa typer av medicin.

Som du har kunnat läsa så gör pulsen alltså mycket mer än att hålla dig vid liv. Den kan användas som träningsmotivation avslöja hur det står till med din kropp och vara ett slags varningslampa för din hälsa. Lär dig mycket mer om din vilopuls här.