Riksdagens utredningstjänst har på uppdrag av riksdagsledamot Lars Beckman (M) tagit fram aktuell statistik över hur många som går till egen försörjning efter avslutad extratjänst.
- Det är en oerhört låg andel som går till arbete utan stöd efter avslutad extratjänst till en mycket hög kostnad, säger Lars Beckman. Fler behöver få visa vad man kan på en arbetsplats och då kan man inte ha extratjänster som enbart hänvisar arbetslösa till offentlig sektor, som idag har begränsade möjligheter att anställa fler, till skillnad från privata arbetsgivare.
– Extratjänst har visat sig vara ett väldigt ineffektivt projekt som kostat skattebetalarna alldeles för mycket pengar, säger Lars Beckman. Jag är övertygad om att man får betydligt bättre effekt med lärlingsplatser i privata företag, som både har behov och starkt intresse av att anställa fler till sina verksamheter.
Inom projektet ”Extrastöd Gävleborg” har Gävle kommun arbetat med ”Extratjänst” men också ”SFI med Praktik” där man mest sökt praktikplatser hos privata företag.
– Vi har hittills haft cirka 400 personer ute på praktikplatser genom SFI med Praktik, säger Dennis Berglund, Enhetschef vid Arbetsmarknad & Stöd, Gävle kommun. Av dem har drygt en fjärdedel idag egen försörjning och en fjärdedel har valt utbildning.
Man diskuterar idag möjligheterna att arbeta med lärlingsplatser, som tidigare visat sig vara väldigt framgångsrikt.
– Alla typer av arbetsmarknadsåtgärder kostar pengar och det finns projekt där kostnaden varit dubbelt så hög som Extratjänst, säger Dennis Berglund. I Gävle har vi ambitionen att de som har Extratjänst också ska studera parallellt, max 49 procent av tiden.
Målsättningen är att de som har extratjänst ska kunna studera vidare till jobb inom till exempel vården som undersköterska eller sjuksköterska.
– I år har vi i 150 deltagare i Extratjänst, 135 kvinnor och 15 män, och det är alla människor med utomeuropeisk bakgrund, säger Dennis Berglund. Ett 60-tal av dem studerar samtidigt.
En extratjänst innebär att en arbetssökande får arbete inom välfärden, offentlig, kulturell eller ideell sektor. Staten står för kostnaderna och projektet drivs av Arbetsförmedlingen. Målet med extratjänst var att det på sikt skulle öka möjligheterna till att få en osubventionerad anställning, det vill säga helt egen försörjning.

Rapporten från Riksdagens Utredningstjänst: https://svenskpress.se/wwwdocs/_common_media/user_files/43/98.pdf