De rödgröna vill stoppa ”ungdomsrean”. Men det är inte höjda ungdomslöner man utlovar. Istället tänker man fördubbla arbetsgivaravgiften – det skall bli mycket dyrare att anställa. Regeringens halvering av arbetsgivaravgiften är ett bidrag till företag med många unga anställda, som McDonalds, påstår man, och har nästan inte skapat några jobb alls.

Det är nog inte många företagare som ställer upp på den verklighetsbeskrivningen. Och om man räknar på saken är det dessutom svårt att föreställa sig att oppositionens politik skulle resultera i fler ungdomsjobb.

Istället för halverad arbetsgivaravgift för unga vill vänsterblocket införa en ny rabatt på lönesummor upp till 900 000. Den lösningen skulle innebära ökade kostnader för alla företag med fler än en anställd ungdom. Och ju fler unga ett företag anställer, ju större skulle de extra kostnaderna bli.

För ett företag med tio unga medarbetare skulle förslagen innebära drygt en halv miljon kronor i ökade lönekostnader under 2011, och knappt 330 000 i ökade kostnader under 2012. För företag med 50 anställda ungdomar skulle förslagen innebära 1 892 000 kronor i ökade lönekostnader under 2011. Och nästan lika stora extra kostnader under 2012.

De flesta små och medelstora företag arbetar med väldigt små marginaler. I synnerhet gäller detta inom tjänstesektorn, som anställer många unga. Att kostnadsökningar i den här storleksordningen inte skulle resultera i uppsägningar är helt enkelt inte rimligt.

I dagsläget är det förstås svårt att säga exakt hur många jobb som står på spel. Men drygt 330 000 unga mellan 15 och 24 år arbetar idag i privat sektor. Ytterligare 12 700 i samma ålderspann är egenanställda. Och oppositionen vill höja de generella arbetsgivaravgifterna för personer upp till 26 år – en ännu större grupp. Det är alltså sannolikt att den rödgröna politiken skulle innebära att tiotusentals unga förlorade jobbet.

Det är dags att politikerna inser att sysselsättningspolitik och näringslivspolitik hänger ihop. Att arbetstagarnas möjligheter att få ett jobb börjar med företagens möjligheter att anställa.

Företagaren Johan Talenti om hur den rödgröna ungdomsskatten riskerar att slå ut tusentals riktiga jobb: http://www.youtube.com/watch?v=rhF8u6igR1s