Gävle Lucia 2017

Rösta på Gävle Lucia 2017

Gävle Lucia presenterar Luciakandidaterna här i Gestrike Magasinet. Kandidaterna valdes ut efter audition, för det är sångrösten som avgör vilka som får chansen. Sången har stor betydelse för Gävle Lucia eftersom många vill ha besök av ljusets drottning på jobbet, hos föreningen, i köpcentret mm för att få njuta av den magi som de sprider i mörkret. Gävle Lucia har ju under årens lopp utvecklats till en av Gävles mest välljudande körer under ledning av Stellan Alneberg.

Luciakandidaterna presenteras i både ord och bild. För att rösta på en av kandidaterna finns det två sätt att göra det. 
1. Rösta med mail: skicka till gavlelucia@gmail.com 
2. Rösta med vykort eller brev, adressera till: ”Gävle Lucia 2017”, Lions Club Gävle, Vågskrivargatan 4, 803 20 Gävle.

OBS! Rösta senast 1 december!

Röstning
Skriv kandidatens nummer samt ditt eget namn och adress eller telefonnummer.
Ofullständiga röstsedlar räknas inte.

Det blir en ”mello-omröstning” där Luciakommitténs och kandidaternas röster vägs samman med inskickade röster för att utse vilken kandidat som ska bära ljuskronan.
Hos Gävle Lucia betraktas alla kandidater som Lucia, ljusets drottning, men det är ju bara en av dem som får det ärorika uppdraget att bära ljuskronan!

OBS! Bara en röst per avsändare! Om du skickar fler mail, vykort eller brev så räknas bara det första!

Läs och se kandidaterna i artikeln på länken här!

Vad vill du läsa?

Publicera

Facebook

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Hjälp

Stäng